د ولایاتو امنیه قوماندانان د اړیکې شمیرې

ولایت نوم رتبه اړیکې شمیره
       
هلمند خلیل الرحمن جواد مل پاسوال 0700080808
کندهار تادین خان پاسوال 070004241/0700555575
غزنی  محمد خلیل انداربی مل پاسوال 0700555000
پکتیکا نثاراحمد عبدالرحیمزی سمونوال 0790141414
پکتیا سلطان داود سمونوال 0791320444
فراه فضل احمد سروری مل پاسوال 0707084825
زابل حکمت الله کوچی سمونوال 0797777755
خوست داوود تره خیل مل پاسوال 0786665533
ارزگان شفیع الله سهار سمونوال 0791253299
میدان وردگ محمد ابدالی مل پاسوال 0700000654
لوگر رحم خدا مخلص سمونوال 0791262200
کنرها محمد یوسف مظلومیار مل پاسوال 0705772222
کاپیسا فرید احمد مشعل مل پاسوال 0700322531
نیمروز  الله داد فدایی سمونوال 0704999914 / 0707030905
ننگرهار ایمل نیازی سمونوال 079117179
نورستان  محمد صابر "آرین" پاسوال 0790767676
بادغیس  محمد محفوظ ولیزاده مل پاسوال 0791676767
لغمان   مدیرمنظور استانکزی سمونوال 0791265388
هرات  عبیدالله نورزی سمونوال 0702599999
فاریاب   غیب الله سادات  مل پاسوال 0793211540
کندز  فقیر محمد جوزجانی مل پاسوال 0788778000
تخار  معراج الدین سادات سمونوال 0744566566
سرپل  خواجه ابوبکر  مل پاسوال 0747600000
بدخشان  اسدالله محمدی سمونوال 0791276620
بغلان  محمد ویس صمیمی مل پاسوال 0702212213
سمنگان  عبدالله گارد سمونوال 0799888860
پروان  محمد هارون مبارز سمونوال 0791277777
بامیان  صادق مرادی مل پاسوال 0799145222
پنجشیر  عبدالواسع فراجی سمونمل 0744919000
غور  محمد امین احمدزی سمونیار 0770778440
دایکندی  غلام سخی غفوری مل پاسوال 0777221166\0711112727
جوزجان  عبدالواحد وجدان سمونیار 0791265403
بلخ اجمل فایز سمونوال 0791250800
کابل  امان الله واحدی مل پاسوال 0796696969/0774696969