اطلاعیه قوماندانی اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق  

moi-af
moi

به اطلاع عموم فارغان دوره لیسانس رشته‌های: کمپیوتر ساینس حقوق، شرعیات، ژورنالیزم، اقتصاد و روانشناسی پوهنتون‌های ملکی اعم از دولتی و خصوصی که ازداخل ویا خارج کشورسند فراغت بدست آورده اند و قبلاً جهت شمولیت به برنامه فوق لیسانس دراکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق ثبت نام نموده بودند، رسانیده می‌شود تا غرض مصاحبه و خانه پوری فورم مربوطه از تاریخ ۱۴الی ۱۶/ جدی/ سال جاری به قوماندانی اکادمی پولیس ملی شهید ستر پاسوال عبدالرازق مراجعه ویا فورم متذکره را از وبسایت وزارت امور داخله دریافت و بعد از خانه پوری به این قوماندانی تسلیم نمایند. تا برویت آن اجراآت بعدی مرعی گردد.
همچنان به اطلاع متقاضیان رسانیده میشود که پروسه ثبت نام به برنامه متذکره از تاریخ 10 جدی 1398 تکمیل گردیده و متقاضیان جهت ثبت نام به اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق مراجعه نکنند. 
نوت : نسبت عدم موجودیت محل نگهداری از آوردن تیلفون های هوشمند و سایر وسایل الکترونیکی به این قوماندانی جداَ خود داری نمایید.
 

Documents

فورم ثبت نام

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - ۹:۵۹
Background image

اطلاعیه وزارت امورداخله

 امروزشنبه 14 جدی 1398، پرسونل معینیت مبارزه با مواد مخدر درپولیگون این معینیت واقع ساحه حوزه پانزدهم امنیتی شهرکابل از

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - ۱۳:۲۶
Background image

   اطلاعیه قوماندانی اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق  

به اطلاع عموم فارغان دوره لیسانس رشته‌های: کمپیوتر ساینس حقوق، شرعیات، ژورنالیزم، اقتصاد و روانشناسی پوهنتون‌های ملکی اعم از دولتی و خصوصی که ازداخ

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲ - ۱۸:۲۴
Background image

ابلاغیه وزارت امور داخله در پیوند به آلوده‌گی هوا در کابل

وزارت امورداخله به مالکین شهرک‌های رهایشی، خشت‌پزی‌ها، حمام‌ها، سالون‌های عروسی، فابریکه‌های تولیدی، رستورانت ها و حوض‌ه

بازگشت به اطلاعیه ها