۲۵ تن در پیوند به قتل، سرقت، قاچاق و حمل سلاح غیر قانونی از ولایت های کابل، هرات، هلمند، کندز، پکتیا، بلخ و فراه بازداشت شدند

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۴ - ۹:۲۰
سیب

منسوبین پولیس کابل پنج سارق را که بعد از  سرقت لوازم و اموال خانه‌ی مسکونی، حین فرار به کشور ایران از مربوطات ولایت نیمروز بازداشت نموده اند.
در همین حال، پنج تن حین قاچاق چهار موتر آهن به پاکستان از مربوطات ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
از سوی دیگر، نیروهای پولیس امارت اسلامی چهارتن را در پیوند به سرقت لوازم و اموال خانه های مسکونی از مربوطات ناحیه پنجم شهر کندز و یک تن دیگر را در پیوند به سرقت ۱۴۵۰۰۰ افغانی از مربوطات ناحیه اول شهر فراه بازداشت نموده اند.
در یک خبر دیگر، یک تن در پیوند به حمل سلاح غیر قانونی از مربوطات ناحیه دهم شهر هرات و پنج فرد دیگر در پیوند به مجروح ساختن دو باشنده این ولایت از ولسوالی زاول، از سوی منسوبین امنیتی بازداشت گردیده اند. 
همچنان، پولیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله نیز دو تن را در پیوند به قتل از مربوطات ناحیه سوم شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا و دو تن دیگر را در پیوند به سرقت همراه با یک میل سلاح از ولسوالی بلخ ولایت بلخ بازداشت نموده اند.