وزیر امور داخله بر تداوم و تطبیق برنامه‌های اصلاحی و‌ مبارزه با فساد تأکید ورزید 

hakimi-moi
یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ - ۱۶:۲۶
1

جلسه رهبری وزارت امور داخله امروز به ریاست محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله و با اشتراک معینان، جنرالان و رؤسای این وزارت برگزار گردید.
وزیر امور داخله در این نشست، ضمن قدردانی از اعتماد نماینده‌گان مردم بالای وی یادآور شد که همچنان برای خدمت‌گزاری به مردم متعهدانه کار خواهد کرد.
آقای اندرابی در بخشی از سخنان اش بر تداوم و تکمیل روند اصلاحاتی که همزمان با آمدن اش به وزارت امور داخله آغاز گردیده بود تأکید ورزید و مبارزه علیه فساد را همچنان بخشی عمده‌ی از اولویت های این وزارت دانست. 
وی تصریح کرد که تنها راه مبارزه مؤثر با پدیده شوم فساد تقویت سیستم‌سازی و اصلاح آن ساختارهای است که خود ریشه های فساد را تقویت می‌کند.
وزیر امور داخله همچنان گفت که براساس نقشه راه که برای چهار سال آینده وزارت امور داخله ترسیم شده است به پیش خواهد رفت و تمرکز رهبری وزارت امور داخله بیشتر از پیش روی تجهیز و تقویت نیروهای پولیس ملی افغانستان خواهد بود.
این نشست به هدف ارزیابی چالش های فرا راه وزارت امور داخله در زمینه مبارزه با فساد، تقویت روند سیستم سازی و اصلاح ساختارها برگزار گردیده بود.