در ۶ ولایت؛ دو کارخانه مواد مخدر کشف و ۱۲تن بازداشت گردیدند

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴ - ۱۰:۱
njm

پولیس مبارزه با مواد مخدر ۴تن را در پیوند به فروش مواد مخدر از هرات، دوتن را در پیوند به فروش بیش از ۲۱ کیلو چرس از کابل، سه فروشنده مواد مخدر از خوست و یک تن دیگر را از ولایت هلمند بازداشت نمود.
همچنان پولیس مبارزه با مواد مخدردو کارخانه مواد مخدر را در ولایت های سرپل و هلمند کشف و حریق  نموده و دوتن را در پیوند به آن بازداشت کردند.