اطلاعیه

moi-af
SdASDa

براساس راپور گمرک کابل به وزارت امور داخله در مورد ۴۴عراده وسایط پلیت دار که قبلاً مفقود گردیده بود و دارای پلیت کابل، هرات، بلخ و پکتیا میباشند و اکنون به گمرک کابل مراجعه کرده اند تا به نام موترهای یک کلیدی محصول گمرکی تحویل و پلیت اخذ کنند که ۴عراده موتر دولتی نیز شامل آن میباشد.  
بناٌ به مالکین این ۴۴ عراده وسایط رسانیده میشود در صورتیکه موترهای شان مفقود شده و اسناد های آن نزد شان است، برای گرفتن وسایط نقلیه خویش که در گمرک کابل متوقف شده است، به گمرک کابل مراجعه نمایند.

SFAsa

 

sdASDa

 

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۱:۲۵
Background image
یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۱:۲۵
Background image

اطلاعیه!

به تمامی هموطنان که وسایط شان سال ها باقیداری دارد و از اثر مشکلات اقتصادی نتوانسته اند که باقیداری وسایط خویش را تصفیه نمایند اطلاع داده می شود که

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۲:۵۵
Background image

اطلاعیه

براساس راپور گمرک کابل به وزارت امور داخله در مورد ۴۴عراده وسایط پلیت دار که قبلاً مفقود گردیده بود و دارای پلیت کابل، هرات، بلخ و پکتیا میباشند و

بازگشت به اطلاعیه ها