اطلاعیه تصمیم اعطای قراراداد۱۴قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت ریاست لوژستیک

shahab-pro

Publish Date

Closing Date

 

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک پروژه 14 قلم اجناس مفروشاتی مورد نیاز ریاست عمومی لوژستیک برای  سال مالی 1398 خویش را تحت شماره داوطلبی MOI98-G-0041 به اساس قرارداد فی واحد با شرکتتجارتی احمد نور احمد شاهی لمیتد دارنده جواز نمبر ( 14969-0101) را به قیمت مجموعی مبلغ (13،880،524.5) سیزده ملیون هشت صد هزار پنجصدو بیستو چهار افغانی برای سال مالی 1398اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارتامورداخله ، سرک چهل متره میدان هوایی  کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۱:۳۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی یک قلم روغن مایع وطنی بدون کلسترول مضره موردضرورت زونهای (202,303) وزارت امور داخله

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک 1 قلم روغن مایع وطنی  بدون کلسترول مضرهموردضرورت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۱:۲۵
Background image

اعلان پروزه یک قلم گاز مایع موردضرورتقطعات و جزوتامهای مرکزی و قوماندانی های امنیه ولایات وزارت امور داخله بابت سال مالی 1399

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک 1 قلم گاز مایع موردضرورتقطعات و جزوتامهای مرکزی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۱۲:۴۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه امور تبدیل آشپزخانه های چوبی به گازی و یک باب اتاق مخصوص بالون های گازی مورد ضرورت قوماندانی محترم امنیه ولایات ننگرهار، دایکندی و سرپل

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه امور تبدیل آشپز خانه های چوبی به گازی ویک باب اتاق مخصوص . . .

Back to tenders