درپی تلاش های نیروهای امنیتی، ۵۰۰ جریب زمین در نقاط مرکزی ولایت لوگر "التمور ودبر" از چنگ غاصبین آزاد شد.

moi-af
شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۴ - ۹:۴۶
asd

درپی تلاش های نیروهای امنیتی، ۵۰۰ جریب زمین در نقاط مرکزی ولایت لوگر "التمور ودبر" از چنگ غاصبین آزاد شد. درپیوند به غصب این زمین ها، ۱۵ تن بازداشت شده اند. روند تخریب وباز پس گیری زمین های غصب شده از نزد غاصبان ادامه داشته و متهمین متخلفین، زیر پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.