کارشناس تحلیل افکار عامه

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     کارشناس تحلیل افکار عامه
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت ا مور داخله
بخش مربوطه    ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس حمایت معلوماتی                             
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه:  تهیه و ترتیب  طرح ها در رابطه به موضوعات علمی تحلیل افکار( رفتار و گرایش عامه)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.     تهیه گزارش روزانه و هفته وار از مسایلی که باعث نگرانی و پریشانی افکار عامه می شود.
2.    نظارت و تحلیل  از روند های افکار عامه در رسانه های اجتماعی.
3.    شناسایی و ابراز نظر  از روند های افکار عامه در رسانه های جمعی.
4.    ثبت اسناد در دیتابیس در رابطه به موضوعات امنیتی جهت ردیابی بهتر در رسانه های اجتماعی.
5.    شناسایی افراد بالقوه که توانایی سمت و سو دهی افکار عامه را دارند.
6.    شناسایی افرادی که افکار عامه را به صورت منفی و غلط سمت و سو دهی می کنند.
7.    تهیه و ترتیب  راهکار های مقابله با مخربین و افراد منفی تأثیر گذار روی افکار عامه.
وظایف مدیریتی:
8.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره
9.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
11.    مفاهمه و هماهنگی با تمام بخشهای وزارت جهت انجام بهتر امور فعالیتها
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ،7 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:(جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی، اتنوگرافی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری:  داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی