حقوق و امتیازات معلولین

moi-af

معلومات مختصر در مورد حقوق و امتیازات معلولین
 مطابق قانون حقوق و امتیازات معلولین، حقوق و امتیازات زیر به معلولین پولیس ملی تعلق می گیرد.
     برای معلولین کلی، صد فیصد حقوق تقاعد از آخرین معاش ماهوار با اجزا وضمایم آن پرداخته میشود.
    برای معلولین قسمی، پنجاه فیصد حقوق تقاعد از آخرین معاش ماهوار با اجزا و ضمایم آن پرداخته میشود.
    مساعدت مالی برای افسران معلول، برای افسران معلول(10) ماه معاش از آخرین معاش ماهوار با اجزا و ضمایم آن بدون در نظر داشت مدت خدمت پرداخته میشود.
    مساعدت مالی برای ساتنمنان و سربازان معلول، برای افسران معلول(15) ماه معاش مطابق آخرین معاش ماهوار با اجزا و ضمایم بدون در نظر داشت مدت خدمت پرداخته میشود.
    اختصاص هفت فیصد سهمیه بورس های تحصیلی خارجی برای معلولین.
    اختصاص هفت فیصد سهمیه درموسسات خصوصی تعلیمی و تحصیلی.
    اختصاص پنج فیصد سهمیه ادای فریضه حج برای معلولین.
    توزیع نمرات زمین در مرکز و ولایات هفت فیصد سهمیه بطور رایگان برای معلولین.
    توزیع آپارتمان های رهایشی، سهمیه جداگانه هفت فیصد با سی فیصد تخفیف از قیمت تمام شد برای بازمانده گان شهدا.
    تادیه مبلغ دوصد هزار افغانی پول اعمار سرپناه مطابق حکم شماره (428) مورخ 26/1/1389 و حکم شماره (2273) مورخ 10/4/1389 مقام محترم ریاست جهموری اسلامی افغانستان.
    تکمیل فورم مخصوص (م11) معلول توسط اداره مربوطه جهت انتقال اسناد آنها به وزارت محترم کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین.
وزارت امور داخله رسیده گی به امور مربوط به معلولین و مجروحین پولیس ملی را در اولویت کاری خویش قرار داده و بدینوسیله از معلولین و مجروحین پولیس ملی احترامانه تقاضا می گردد تا هنگام بروز مشکلات در طی مراحل اسناد قانونی شان، به شماره های ذیل تماس گرفته و مشکلات خود را در مرکز و ولایات با مسوولین شریک نمایند تا در رفع آن اقدام صورت گیرد.
شماره های تماس ریاست شهدا و معلولین:
رییس ریاست شهدا و معلولین: 0799300020
معاون ریاست شهدا و معلولین: 0700652579
شماره تماس ریاست مطبوعات و روابط عامه: 0202102945
شماره تماس رییس مطبوعات و روابط عامه :0704999981
شماره تماس ریاست ع پیژنتون: 0202200162
شماره تماس رییس ع ریاست پیژنتون: 0791150000
شماره تماس ریاست ع تفتیش: 0202200162    
شماره تماس رییس ع ریاست تفتیش0704626456
شماره تماس ریاست ع استخبارات: 0202312352
شماره تماس ریاست ع مبارزه با جرایم: 0202210168
 

مطبوعاتي اعلامیې

پنجشنبه ۱۳۹۷/۹/۸ - ۱۲:۳۸
Background image

 د ملي پولیسو د شهیدانو او ورک شویو د کورنیو حقوق

 د ملي پولیسو د شهیدانو او ورک شویو د کورنیو د حقوقو او امتیازاتو  په اړه لنډ مالومات
 د ملي پولیسو د شهیدانو او ورک شویو د کورنیو لپاره د قانون په اساس، لاندې امتیازات ورکول کېږي.
د . . .

پنجشنبه ۱۳۹۷/۹/۸ - ۱۲:۳۵
Background image

 د معلولینو حقوق او امتیازات

د معلولینو د حقوقو او امتیازاتو په اړه لنډ مالومات
د معلولینو د حقوقو او امتیازاتو د قانون له مخې؛ لاندې حقوق او امتیازات معلولینو ته ورکول کېږي.
د کلي معلولینو لپاره، له اجزا او ضمایمو . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۹/۷ - ۱۵:۵۲
Background image

د لاریونونو او ټولنو په اړه د کورنیو چارو وزارت اعلامیه!

سوله ییز لاریونونه د قوانینو او مدني آزادیو په رڼا کې، د هېواد د اساسي قانون په اساس د هر وګړي حق دی. ملي پولیس دا دنده لري؛ تر څو د هېوادوالو، سیاسي حزبونو او مدني ټولنو له مخکې پلان . . .

Back to announcements