مولوی صدیق الله شاهین منحیث قوماندان امنیه ولایت غور تعین گردید.

moi-af
Sun, Sep 17 2023 12:11 PM
sdfsadfs

مولوی صدیق الله شاهین منحیث قوماندان امنیه ولایت غور تعین گردید. محفلی که به همین مناسبت در مقام ولایت غور برگزار گردیده بود قوماندان جدید آن ولایت توسط هئیت اعزامی وزارت امور داخله، والی غور، والی بامیان و علمای کرام معرفی گردید.