۸ تن در پیوند به تولید و قاچاق مواد مخدر از سوی نیرو های پولیس دستگیر شدند

moi-af
Sat, Jan 21 2023 3:00 PM
jh

پولیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت های فراه، پروان، تخار،بدخشان  و فاریاب ۸جریب زمین را از کشت کوکنار پاکسازی، یک کارخانه تولید مشروبات الکولی را کشف و ۹تن  را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کردند. از این میان، هشت جریب زمین در ولسوالی پشت رود ولایت فراه از کشت کوکنار پاکسازی، چهارتن در پیوند به قاچاق مواد مخدر از پروان، ۲تن در پیوند به فروش مواد مخدر از تخار و یک تن دیگر در پیوند به قاچاق ۴کیلو چرس از بدخشان بازداشت گردیدند. همچنان یک کارخانه تولید مشروبات الکولی در ولایت فاریاب کشف و دوتن در پیوند به آن بازداشت شدند.