گزارش مفصل سفر دوازده روزه‌ی سرپرست وزارت امور داخله الحاج خلیفه سراج الدین حقانی به ولایت های جنوبی کشور

الحاج خلیفه سراج الدین حقاني سرپرست وزارت امور داخله در سفر خود به ولایت های جنوبی کشور،‌ ابتدا به ولسوالی چرخ ولایت لوگر رفت و در آنجا به روح پر فتوح شهدا دعای خیر نمود.
سپس او در ولسوالی چرخ با علما،‌ بزرگان، متنفذین و اقشار مختلف دیدار نموده و در سخنان خود ایراد فرمود که،‌ در جهاد و مبارزه‌ی بیست سال گذشته، فشارها بالای مجاهدین بسیار زیاد بود زیرا یک جنگ نا متناسب تجهیزاتی جریان داشت، اما مجاهدین ولایت لوگر بیشتر از همه تحت فشار قرار داشتند زیرا،‌ هر از گاهی که طیاره های دشمن از میدان هوایی کابل پرواز می کرد در چند دقیقه‌ی محدود به لوگر میرسید اما،‌ شهامت،‌ پایمردی، توکل به الله و ایمان قوی مجاهدین بود که به قوت تمام مبارزه کرد و این فاصله های کوتاه را برای دشمن برعکس ساخته و به زیان دشمن تبدیل نمود.
——————
آقای وزیر پس از خدا حافظی با مردم و مجاهدین ولایت لوگر به ولسوالی زرمت ولایت پکتیا رفت.
مردم این ولسوالی نیز در جریان بیست سال مبارزه، د مقابل تجاوزگران از خود شایسته گی و شهامت نشان داده اند که این ولسوالی بنام سنگر نه شکننده‌ی مجاهدین یاد می شد.
الحاج خلیفه سراج الدین حقانی از کارنامه ها، مبارزات و ایستاده‌گی شهید منصور در مقابل روس ها نیز یاد آوری کرده گفت: شهید منصور در مقابل روس ها به تقدس و پاکی مبارزه کرد،‌ تفاوت ها و فاصله های تنظیمی را کنار گذاشت و ایمانش قویتر از تکنالوژی و ماشین جنگی دشمن بود.
مبارزات شهید منصور برای مجاهدین مبارز به یک الگوی شجاعت مبدل شد.
مردم شریف و نجیب زرمت سفر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی را سنت خلفای راشدین نامیدند و از آقای وزیر خواستند تا بار دیگر هم به این ولسوالی سفر نماید.
——-
آقای وزیر در نشستی علما،‌ بزرگان و موسفیدان در مرکز ولایت پکتیا اظهار داشت که،‌ امتحان بزرگ الهی بالای مردم افغانستان بود،‌ بیشتر مردم فکر می کردند که راهی که انتخاب شده امکان برنده شدن ندارد، آمریکا و ناتو شکست ناپذیر پنداشته می شد اما فیصله‌ی خداوند طوری دیگری بود، طوریکه همه را حیران ساخت.
در تاریخ بشر یک تجربه‌ی جدید به ثبت رسید.
یک ملت ضعیف و بیچاره و بدون اسباب و تجهیزات اما با ایمان قوی و باور داشتن به وعده‌ی خدا، ابر قدرت های دنیا را شکست داد که حتی تصورش دشوار بود.
آقای وزیر به مردم این ولایت اطمینان دا که حالا دوره سیاه تاریخ ختم شده، اشغال به پایان رسیده و حکومت ساخت دست بیگانه ها هم از بین رفته و مردم بر سرنوشت خود حاکمیت می کنند.
امارت اسلامی یعنی مردم و مردم یعنی نظام فعلی امارت اسلامی.
فاصله ها بین مردم و حکومت از بین رفته است.
وزیر امور داخله در صحبت های خود افزود که،‌ ما در جهاد گذشته هم میدان جنگ و هم میدان سیاست را بردیم اما بعد از پیروزی با دنیا راه تعامل را انتخاب کردیم زیرا زمانی که مبارزه بود و فشار جنگ مستقیم بالای ما بود،‌ زولانه و زنجیرهای زندان را به گردن گرفتیم، زخم های بدن را تحمل کردیم و شهادت را به ایمان و عشق قبول کردیم.
اما حالا که زمان حکومتداری فرا رسیده و ما با دنیا تعامل نکنیم فشار آن بیشتر از ما بالای مردم رنجدیده‌ی ما می آید.
از اینرو نباید بیشتر از این مردم خود را به مشکلات مواجه بسازیم و تلاش کنیم که یک فضای امن و آرامش را برای مردم خود به وجود بیاوریم. 
——
سرپرست وزارت امور داخله پس از دیدار از مرکز به ولسوالی میرزکه رفت،‌ علما،‌ بزرگان، جوانان و مجاهدین برای خوش آمدید گویی نزد سرپرست وزارت امور داخله آمده بودند.
مردم این ولسوالی مشکلات و چالش های فرا راه خود را به آقای وزیر شریک ساخت که آقای وزیر در همانجا به مسوولین بخاطر حل مشکلات مردم هدایات لازم داد.
مسوولین محلی نیز در مورد حل چالش های مردم به آقای وزیر اطمینان داد.
آقای وزیر در جریان صحبت های خود بر نقش مالیات در ساختار دولت نیز صحبت کرده گفت: ما می توانیم که دولتی را احیا کنیم که متکی به کمک های خارجی باشد اما اگر این کار را کردیم یک دولت ملی را تاسیس نکرده ایم.
ما باید تلاش کنیم که از منابع دست داشته در ساختار بنیادی کشور استفاده کنیم تا که از نفوذ بیگانه ها در امان باشیم.
——-
الحاج خلیفه سراج الدین حقانی پس از خدا حافظی با مردم ولسوالی میرزکه به مردم ولسوالی های ځاځي آریوب و احمدخیل صحبت کرده گفت: بعضی مردم تشویش دارند و یا به صورت قصدی این مسله را دامن میزنند که گویا مجاهدین حکومت داری کرده نمی توانند،‌ همین مردم در کامیابی جهاد و مبارزه‌ی برحق نیز شک داشتند.
فلهذا باور دارم که تشویش این گروه مردم باز هم غلط ثابت خواهد شد. آنهای که آزادی را به ارمغان آورد حکومت داری هم کرده میتواند و کشور را نیز آباد خواهد کرد.
آقای وزیر پس از سفر به ولسوالی ځاځي آریوب به ولسوالی باک رفت و در گردهمایی که تدویر یافته بود اشتراک و سخن رانی کرده گفت: پس از جنگ مسلحانه حالا مرحله حفاظت از نظام و خدمت به مردم فرا رسیده و نظام وقتی تقویت می شود که بالای دلهای مردم حاکمیت شود. شما با داشتن اخلاق والای اسلامی و برخورد نیک با مردم به این هدف بزرگ نایل شده میتوانید.
سپس آقای وزیر به گردهمایی که برای بزرگان،‌ متنفذین و علمای لجه منگل،‌ جانی خیل و دند پتان برگزار شده بود در مورد کارنامه های جهاد،‌ مشقت های آن و افتخارات بدست آمده صحبت کرد.
او راز کامیابی جهاد را اتفاق و اتحاد مردم و موقف برحق مجاهدین عنوان کرد.
آقای حقانی در ادامه‌ی صحبت های خود گفت: دفاع مشروع حقی است که تمام جامعه‌ی انسانی آنرا به رسمیت می شناسد،‌ ما به خاک هیچ کسی تجاوز نکرده بودیم،‌ نظام هیچ کشوری را تخریب نکرده بودیم،‌ اطفال و زنان هیچ کسی را در قریه ها و خانه ها نه کشته بودیم،‌ اما این دیگران بودند که بر خاک افغانستان تجاوز کرده بودند.
اشتراک کننده های گردهمایی نیز جهاد گذشته را مبارزه‌ی برحق افغانها خوانده،‌ امن و آرامش کنونی در کشور را ستایش نموده و حمایت همه جانبه از نظام فعلی را وجیبه‌ی دینی و میهنی خود خواندند.
———-
سرپرست وزارت امور داخله پس از سفر به ولایت پکتیا به ولایت خوست رفت و در نشستی که در ولسوالی موسی خیل تدویر یافته بود اشتراک نموده سخنرانی کرد.
آقای وزیر در صحبت های خود به مردم این ولسوالی اظهارداشت که،‌  کشورها زمانی آباد می شود که مردمش کار را به امید یک دیگر نگذارند و هر فرد خود را مکلف به آبادی وطن بداند.
حال اگر شما به این امید باشید که تنها دولت مکلفیت آبادی وطن را دارد،‌ امکان نخواهد داشت ،‌ بازسازی و آبادی وطن وجیبه‌ی مشترک همه‌ی ما و شما است.
——
الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در دیدار خود با علما،‌ مجاهدین، جوانان و نتفذین ولسوالی صبری خوست عظمت و بزرگی جهاد صحبت نموده گفت: دنیا می خواهد مشروعیت ما را زیر سوال ببرد. آیا آنها به راستی نمی فهمند که شکست آنان به دست و بازوی همین ملت ممکن شد؟
آقای وزیر تاکید بعضی از کشورها مبنی بر حکومت همه شمول را بیجا خوانده گفت: تشکیل حکومت ها بخش سیاست داخلی دولت ها است،‌ در تشکیل دولت ها هیچ کشوری به کشور دیگر فرمایش داده نمی تواند اما بنیاد وسعت دولت ها ضرورت نظام ها می باشد که آن را نه برای دیگران بل به خاطر قوت خود انجام می دهد. ما هم بعضی اقدامات را روی دست خواهیم گرفت برای خوش کردن دیگران نه بل برای اینکه وطن ما است و ما نسخه های وطنی و راه حل ها را داریم.
او به ادامه صحبت های خود افزود،‌ اینجا جنگ سخت و فرسایشی گذشته،‌ قتل ها صورت گرفته،‌ مردم به زندان ها انداخته شده،‌ بمباردمان ها صورت گرفته و حالا که حکومت همان مردم محکوم به میان آمده قبل از وقت است که همرای مردم گذشته، امروز یا فردا حکومت ساخته شود.
آقای حقانی به هدیره‌ی گگر بابا رفت و در آنجا به روح آنعده سپاهیان گمنام اسلام اتحاف دعا کرد که گوشت،‌ خون و استخوان خود را برای جهاد مقدس و بقای آزادی قربان کرد. 
———
آقای حقانی مردم شریف ولسوالی ځاځي میدان را به اتفاق و همدیگر پذیری ترغیب نموده و با مردم در قسمت بازسازی این ولسوالی اعلام همکاری کرده به آنها گفت: فرزندان تان را به مکاتب و مدارس بفرستید.
او همچنان از نیروهای قطعات خاص دیدن به عمل آورده و آنها را به تقوی،‌ پرهیزگاری،‌ حفاظت از نظام و رویه نیک با مردم تشویق کرد.
—-
سپس سرپرست وزارت امور داخله با قوماندان دلگی های مجاهدین در مقام ولایت خوست دیدارکرده و از خاطره های دوران جهاد یاد آوری نموده گفت: شما باید زیر تاثیر مقام و چوکی قرار نگیرید؛ شما به یاد دارید که در فصل بهار هنگامی که از خانه خداحافظی می کردید و به خاطر رضای خداوند و خوشنودی ارواح شهدا از خانه بیرون می شدید خانواده های ما و شما فکر نمی کردند که دوباره با آنها زنده برگردیم،‌ زمانی را باید فراموش نکنیم که خانواده های ما فصل بهار را بد میدیدند.
او افزود این همه بخاطر کسب رضای خدای متعال بود نه بدست آوردن چوکی و موقف.
آقای وزیر همچنان در دیدار با روسا و مسوولین،‌ آنها را به ارایه خدمات بهتر به مردم تشویق نموده و  به رییس معادن ولایت خوست هدایت داد تا یک تیم تخنیکی را بخاطر بررسی عوامل زلزله های اخیر در ولایت های خوست و پکتیکا ارسال نماید و عوامل آنرا بررسی کنند.
———
در روز هفتم سفرهای ولایتی مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی با الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله یکجا شده و به لوای ۳۰۳ پیاده قول اردوی منصوری رفتند.
سرپرست وزارت امور داخله، به منسوبین قول اردوی متذکره فرمود؛ نگهداری و حفاظت از نظام اسلامي وظیفه‌ی شما است و در این وظیفه‌ی خطیر هنگامی کامیاب می شوید که، پرهیزگار باشید و روحیه‌ی اطاعت را در خود زنده نگهدارید. با مردم رویه نیک کنید تا دل آنها را به دست بیاورید.
سپس سرپرست وزارت دفاع ملی در صحبت خود به نیروهای امارت اسلامی فرمود؛ جهاد مقدس در دفاع و خدمت به نظام اسلامی است،‌ هر فرد باید اوصاف یک مجاهد را در وجود خود داشته باشد او آن اوصاف بدون شک تقوی ، دیانت،‌ اطاعت و پابندی به وظایف محوله است.
بعد از آن الحاج خلیفه سراج الدین حقانی به پوهنتون شیخ زاید رفته و مشکلات و چالشهای مسوولین پوهنتون متذکره را استماع نموده و وعده هر نوع همکاری نمود.
بعدآ الحاج خلیفه سراج الدین حقانی در صحب های خود خطاب به محصلین گفت: در بیست سال گذشته،‌ تنها مدرسه نبود بلکه پوهنتون هم در کنار آن ایستاده بود؛ بعضآ محصلین نقشه های را برای ما می ساخت و ما به رویت آن عملیات را ترتیب می کردیم که این عملیات آنقدرمفید تمام میشد که به دشمن ضربات کوبنده وارد می کردیم.
——
سرپرست وزارت امور داخله در ولایت خوست با «مارکُس پوټزل» معاون سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و سرپرست یوناما دیدار تعارفی نمود .
در این دیدار،‌ سرپرست وزارت امور داخله،‌ در کنار خوش آمدید گویی به آقای پوټزل از همکاری های بی شایبه‌ی نماینده گی ملل متحد قدردانی کرد.
سرپرست یوناما به سرپرست وزارت امور داخله در مورد رسیده گی به موقع کمک ها نیز اطمینان داد.
آقای پوتزل و همکارانش از نقاط زلزله زده و خسارات وارده به مردم نیز دیدار کرده و وعده‌ی هر نوع همکاری را سپرد. 
——
‏‎سرپرست وزارت امور داخله در جریان سفر به ولایت های جنوبی کشور به جامعة العلوم الاسلامیه، دارالعلوم رحیمیه اسمعیل، مدرسه تجویدالقران و دارالایتام امام محمد بن شیباني رفته توصعه های بزرگان و علما را استماع نموده به یتیمانی که در این مدارس مصروف آموزش استند گفت: شما پسران پدران دلیر و با شهامت هستید، پدران شما برای شما تاریخ پر افتخار را به میراث گذاشته،‌ راه آنها را تعقیب کنید و دولت مکلفیت دارد تا از شما به شیوه درست محافظت کند و به تعلیم و تربیه شما رسیده گی همه جانبه خواهیم کرد.
——-
آقای وزیر در نشستی علما، بزرگان و متنفذین که در ولسوالی تڼی برگزار شده بود نیز اشتراک و سخن رانی کرد او در صحبت های خود گفت: در لحظات جنگ برایم دشوار بود که روز های آینده را باور کنم، فکر می کردم که امروز را نخواهم دید، شهادت خود را حتمی می دانستم و شهادت آرزویم هم بود. در راه خدا جهاد یا رسیدن به شهادت است یا رسیدن به فتح؛ خداوند بزرگ هر دو را برای ما نشان داد. دوستان و عزیزان نزدیکم به شهادت رسیدند؛ اما این شهادت ها ما را ناتوان نساخت بلکه هنوز برای ما عزت و وقار بخشید. 
الحاج خلیفه سراج الدین حقانی افزود؛ بسیار خوشحالم که با شما میبینم،‌ ما در غبار وقت به مقل گم شده ها از یکدیگر بودیم،‌ عروسی ها و جنازه های ما بمباردمان می شد، قریه های ما ویران می شد، مشکل بود که برای یکدیگر رسیده گی کنیم. اما امروز امتحان بزرگ الهی گذشت و ما و شما در کنار یک دیگر استیم.
آقای خلیفه،‌ از زمان جهاد در مقابل روسها نیزیاد آوری کرده و از رشادت و قهرمانی قوم تنی قدردانی کرد.
——
سرپرست وزارت داخله به ولسوالی گربز رفت و از « ژور مرکز» که در هر دو دوره‌ی جهاد مرکز مستحکم و نه شکننده‌ی سالار جهاد، فقید مولوی جلال الدین بود نیز دیدن کرد.
این مرکز در طول دوره های جهادی از سوی قشون سرخ و حکومت کمونیستی وقت با تلاش های مکرر و ضربات کوبنده نیز از بین نرفت.
آقای وزیر این مرکز را یادگار پر افتخار دوران جهاد در تاریخ کشور نامید و هدایت داد که از این یادگار تاریخی به صورت همه جانبه محافظت شود. او در ادامه‌ی صحبت های خود گفت: این مرکز چند غاز، اطاق و چند دهلیز نیست بلکه برای گفتن به نسل های آینده و تاریخ چیزهای زیادی برای گفتن در خود دارد.
الحاج خلیفه سراج الدین حقانی پس از سفر دوازده روزه‌ی ولایتی مع الخیر به کابل برگشت و بخاطر رسیده گی به مشکلات و چالش های مردم در ولایت های متذکره به مسوولین هدایات لازم داد.