عضو مدیریت ع حقوق

moi-af
Tue, Nov 03 2020 2:53 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

  • 1_ترتیب پلانهای حقوقی برای مراکزتعلیمی بطورماهوار ، ربعوار ، ششماه وسالانه بعد از تائید مدیریت  ومقامات ذیصلاح وعملی نمودن ان در مراجع ذیربط پلان شده .
  • 2_ ارایه گزارشات ماهوار ، ربعوار،ششماه وسالانه ازصورت اجراات مدیریت ع حقوق .
  • 3_همکاری دربخش های حقوقی واداری با معاون وسایر اعضای مدیریت .
  •  

عضو مدیریت ع حقوق

  • عنوان وظیفه

سمونیار

بست ذکور

                                                                             شرایط متقاضی

  • 1- داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس اکادمی پولیس  و یا معادل آن.
  • 2- داشتن حد اقل یک سال  تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
  • 3- داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (پروگرام آفیس) مرتبط به وظیفه.

4- تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو).

5- رتبه کاندیدان طبق پالیسی اپس، یک بست پائین، یک بست بالاتر و یا معادل بست باشد.

 

Documents

فورم متقاضی