گزارش ماه جوزا سال 1399

 

مدیریت های عمومی پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، ننگرهار، لغمان، کنرها، بادغیس، لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردگ، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، هلمند، نیمروز، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، سمنگان، کندز، تخار، بغلان، بدخشان، هرات، فراه، خوست، غزنی، نورستان و غور شوراهای مشورتی بین مردم و پولیس را طبق پلان برنامه عمل ملی ایجاد و به سلسله جلسات نوبتی ماهوار طی ماه جوزا سال ۱۳۹۹(۱۵۰) مورد جلسه شورای مشورتی را پیرامون وقایه و جلوگیری ویروس کرونا دایر نموده‌اند در این جلسات در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بحث صورت گرفت و به مردم گفته شد تا توصیه داکتران را در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا یا کوید ۱۹ جداً مراعات نمایند تا باشد فامیلهای شان و جامعه از این ویروس خطرناک درامان بماند. همچنان در این جلسات پیرامون وضعیت امنیتی و حل مشکلات محیطی بحث و گفتگو صورت گرفت.

پولیس مردمی