هم وطنان گرامی صدای شما شنیده می شود! اگر از رفتارغیر قانونی پولیس شکایت دارید، می توانید به بطور مستقیم با ریاست امنیت داخلی وزارت امور داخله به تماس شوید.

rahimzai_moi
w

Documents

moi

Latest announcements

Sun, Jan 27 2019 2:31 PM
Background image

To All Afghan National Police Forces

Based on article 153 of Afghanistan Constitution and article 415 of Criminal Code, Armed forces and Police are not allow

Back to announcements