کورنیو چارو وزارت ته د نومانداوسرپرست وزیر ښاغلی ویس احمد برمک لنډه پیژندنه

کورنیو چارووزارت ته نوماند او سرپرست وزیر ښاغلی ویس احمد برمک  په ۱ ۱۳۵ لمریز کال کې د پنجشیر ولایت د رخې ولسوالۍ په یو روڼ اندې کورنۍ کې دی دنیا ته سترګې غړولي لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یي دسیدالناصری اود لیسې ترکچې زده کړې یي په کابل کې دنادری په لیسه کې سرته رسولي دی .

د دولسم ټولګي ترفراغته وروسته نوموړي دلیسانس دوره دکابل پوهنتون دانجنیرۍ پوهنځي د مهندسي په څانګه کې او دماسترۍ دوره یي د پراختیا یي څیړنو په برخه کې د لندن پوهنتون د شرقي اوافریقایي څیړنوپه څانګه کې په بریالۍ توګه پای ته رسولي دی  .

نور

وروستي خبرونه

نور

د عامه خلکو د پوهاوي په موخه د ملي پولیسو ځانګړی برنامي