مشاور هماهنگی و امور ولایات

moi-af
Sun, Sep 10 2023 11:01 AM
sdSDGSG

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

HR-01-1402

عنوان وظیفه:

مشاور هماهنگی و امور ولایات

بست:

قراردادی (NTA)

وزارت یا اداره:

بخش مربوطه:

امور داخله

معینیت مبارزه علیه مواد مخدر

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

معاش:

مطابق نورم NTA، کتگوری/ گرید C1

گزارشدهی به:

مقام معینیت مبارزه با مواد مخدر

گزارش­گیر از:

از بخش های مورد نیاز

.......................................................................................................................................

هدف  (خلاصه) وظایف:

ارائه مشوره و همکاری به مقام رهبری معینیت مبارزه با مواد مخدر و قدمه ها جهت اجراء بهتر امور در امر مبارزه با مواد مخدر.

مسئولیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. ارائه مشوره و همکاری در تطبیق پلان های استراتیژیک، ارتباطات و هماهنگی به سطح ملی و بین المللی در مطابقت به اهداف و برنامه های اداره در امر مبارزه با مواد مخدر.
 2. ارائه مشوره در تامین ارتباطات مثمر با نهاد های داخلی و خارجی به منظور دونر یابی و اجرای پالیسی های امارت اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه علیه مواد مخدرو
 3. جمع آوری معلومات و گزارشات از واحد های مرکزی و ولایتی به منظور طرح و تدوین فعالیت های بعدی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر.
 4. ارائه مشوره در ترتیب لایحه کاری به بخش های ولایتی و هماهنگی جهت اجراات مواد مخدر.
 5. ارائه مشوره در تطبیق برنامه ها و پلان های ولایتی در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر.
 6. ارائه مشوره و همکاری در تطبیق برنامه های آموزشی.
 7. انجام سایر وظایف که از جانب رهبری معینیت در مطابقت به نیاز اداره سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 1. درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در بخش های اقتصاد، حقوق عمومی، علوم سیاسی، اداره پالیسی، علوم اجتماعی، اداره تجارت به درجه تحصیلی ماستر ارجیحت داده می‌شود.
 • داشتن مهارت های کمپیوتری
 • توانائی تامین روابط کاری با نهاد های ذیربط
 • تسلط کامل به دو زبان ملی ( پشتو و در ی) و انگلیسی
 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • حداقل پنج سال تجربه کاری مرتبط برای لیسانس و سه سال برای ماستر در بخش های فوق الذکر.

توجه: از تمامی درخواست کنندگان محترم تقاضا می‌گردد تا صرفاً سی وی (خلص سوانح) خویشرا به شکل ستندرد تهیه و با ذکر عنوان وظیفه در Subject ایمیل مربوط ((CivilianHR.Office@moi.gov.af)) به ما ارسال نمایند و از ارسال تذکره، دیپلم، تصدیق نامه و تحسین نامه خودداری نمایند زیرا اسناد متذکره بعد از موفقیت فرد، از آن درخواست می‌گردد. در صورتیکه موارد تذکر یافته را رعایت نکنند از پروسه حذف خواهند شد.