۲۴ تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر شدند

moi-af
Mon, Jan 23 2023 1:02 PM
طزرط

طی بیست و چهار ساعت گذشته پولیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت های ننگرهار،هرات،بامیان، پروان، فراه،خوست و دایکندی ۲۴تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت و یک جریب زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کردند.
از این میان، ۹تن در پیوند به قاچاق ۲۵۲کیلو چرس از ولسوالی دوربابا ولایت ننگرهار، ۴تن در پیوند به فروش مواد مخدر از هرات،۴تن از بامیان، ۳تن از پروان، ۳تن از فراه و یک دیگر در پیوند به فروش مواد مخدر از ولایت خوست بازداشت گردیدند. 
همچنان یک جریب زمین از کشت کوکنار در ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی پاکسازی گردید.