عکس ها و مقالات ویژه

بیوگرافی مختصر ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی سرپرست وزارت امورداخله

محترم ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی فرزند الحاج محمد اسماعیل سالنگی در سال 1344 در ولسوالی سالنگ ولایت پروان دیده به جهان کشود .
 
موصوف در بخش حقوق و علوم سیاسی به درجه لیسانس تحصیلات خویش رابه پایان رسانیده و ی در پهلوی تحصیلات عالی خویش چندین کورس های حربی و نظامی را برای ارتقایی ظرفیت های مسلکی نظامی در داخل و خارج کشور فرار گرفته است .
 
بیشتر

درباره اخبار و خبرنامه ها

آخرین اخبار

بیشتر