وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

عکس ها و مقالات ویژه

زنده گی نامه جنرال تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان

محترم جنرال تاج محمد جاهد فرزند حاجی شمشیر خان در سال 1347 هجری خورشیدی، در روستای   «عمرض» از توابع ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر در یک خانواده متدین دیده به جهان گشود. 

تعلیمات ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت و با تهاجم اتحاد جماهیر شوروی به کشور، به صف مجاهدین پیوست تا از مردم و کشور خویش در برابر یک نیروی اشغال گر دفاع نماید. نظر به علاقه ی خاصی که جناب جاهد به تعلیم و تحصیل داشت، در زمان جهاد نیز دوره های آموزشی کوتاه مدّت نظامی را فرا گرفت. 

بیشتر

آخرین اخبار

بیشتر

زنده گی نامه سترپاسوال عبدالرحمان رحمان معین ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله

سترپاسوال عبدالرحمان رحمان، معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، در ماه دلو سال 1336 در شهر کابل به دنیا آمد. آموزش های ابتدایی تا صنف دوازدهم را در لیسه خوشحال خان شهر کابل فرا گرفت و سند لیسانس را در رشته کمسیاری از آکادمی پولیس ملی افغانستان بدست آورد.

قومندان تولی قطعه خاص پولیس، قومندان قرارگاه قومندانی امنیه کابل، کارمند ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله، قومندان قطعه سپورت کاماندوی پولیس ملی، سکرتر وزیر امور داخله، قومندان میدان هوایی بین المللی کابل، معاون ریاست عمومی پولیس سرحدی...

بیشتر

اولویت های کاری وزیر امور داخله