خلص سوانح جنرال نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان

نورالحق علومی فرزند عبدالعظیم علومی به تاریخ 25 اسد 1322 هجری شمسی در شهر کابل در یک خانواده روشنفکر متولد و تحصیلات خود را در لیسه حبیبیه آغاز و بعداً رشته نظامی را تعقیب نموده و در سال 1339 به حیث افسر نظامی به خدمت به وطن توظیف گردیده که در جریان خدمت شامل حربی پوهنتون شد و در سال 1342 از حربی پوهنتون فارغ و سپس شامل کورس عالی افسران گردید و در سال 1345 هجری شمسی کورس متذکره را به پایان رسانیده و در پهلوی وظایف که در قطعات نظامی داشته به حیث استاد در کورس عالی افسران به تدریس افسران جوان و بلند رتبه اردو الی 7 ثور 1357 نیز پرداخته اند.
 

محترم ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی فرزند الحاج محمد اسماعیل سالنگی در سال 1344 در ولسوالی سالنگ ولایت پروان دیده به جهان کشود .

موصوف در بخش حقوق و علوم سیاسی به درجه لیسانس تحصیلات خویش رابه پایان رسانیده و ی در پهلوی تحصیلات عالی خویش چندین کورس های حربی و نظامی را برای ارتقایی ظرفیت های مسلکی نظامی در داخل و خارج کشور فرار گرفته است . بیشتر

 


بیشتر

درباره اخبار و خبرنامه ها

آخرین اخبار

بیشتر

اولویت های کاری وزیر امور داخله