اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس!

moi-af

به تعقیب اطلاعیه قبلی، یکبار دیگر به سمع علاقمندان رسانیده میشود:
بملاحظه اسناد ده سال گذشته معلوم گردید که بنابر عوامل متعددی در تعدادی از ولایات از قبیل، زابل، بادغیس، کندهار، جوزجان، پکتیکا، سمنگان، سرپل، ارزگان، نیمروز و فراه در طی سالهای قبل، جوانان فارغ صنف (۱۲) و یا دارای اسناد معادل آن نتواسته اند جهت ثبت نام به پوهنځی های مختلف قوماندانی عمومی اکادمی پولیس مراجعه نمایند و از این پروسه محروم مانده اند.
بنأ طبق هدایت معینیت اداری وزارت امور داخله، فیصله هیآت رهبری قوماندانی عمومی اکادمی پولیس جهت تطبیق پلان منظور شده، بمنظور فراهم آوری سهولت و جلوگیری از مصارف رفت و برگشت جوانان، تصمیم بر آن شد تا بمنظور پیشبرد ثبت نام داوطلبان ولایات متذکره هیآتی به ترکیب افسران قوماندانی عمومی اکادمی پولیس به ولایات متذکره سفر نمایند و با هماهنگی قوماندانی های جلب جذب پولیس ولایات مورد نظر، ثبت نام داوطلبان ذیلأ صورت گیرد:
1. ولایات پکتیکا و زابل: در قوماندانی جلب و جذب پولیس ولایات متذکره.
2. ولایات کندهار، هلمند و ارزگان: در قوماندانی جلب و جذب پولیس ولایت کندهار.
3. ولایات سمنگان، جوزجان و سرپل: در قوماندانی جلب و جذب پولیس ولایت بلخ:
 4- ولایات نیمروز، فراه، غور و بادغیس در قوماندانی های جلب و جذب ولایات متذکره.
نوت: داوطلبان ولایات ذکر شده در صورتیکه در کابل ثبت نام نموده باشند و یا جهت ثبت نام مراجعه نموده اند قابل اعتبار بوده و نیاز به ثبت نام مجدد نمیباشد.
پروسه ثبت نام به روز شنبه مورخ  8/7/1445 ه-ق مطابق به 30/10/1402 ه-ش آغاز و الی پنجشنبه مورخ 13/07/1445 ه-ق مطابق 05/11/1402 ه-ش ادامه می یابد.

Latest announcements

Sun, Feb 27 2022 3:46 PM
Background image

Ministry of Interior's Notice

Owners of all private and public companies, hotels, national businessmen and other people who use telecommunication system without legal permit/Lic

Sun, Jan 27 2019 2:31 PM
Background image

To All Afghan National Police Forces

Based on article 153 of Afghanistan Constitution and article 415 of Criminal Code, Armed forces and Police are not allow

Back to announcements