متخصص دیتابیس

moi-af
Tue, Jan 03 2023 12:45 PM
۶۷۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

ریاست عمومی کشف و مبارزه با جرایم - ریاست کریمنال تخنیک وزارت امورداخله افغانستان جهت سپردن کار به اهل آن یک بست قراردادی(NTA Grade C) خود را به رقابت آزاد گذاشته است

افراد واجد شرایط میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را از تاریخ ۱۳ ماه جدی ۱۴۰۱ الی ۲۳ ماه جدی ۱۴۰۱ به ایمیل آدرس (CivilianHR.Office@moi.gov.af) بفرستند

موارد ذیل در فایل پی دی اف ضمیمه این اعلان گنجانیده شده است:

۱- هدف وظیفه

۲-  مهارت ها و توانایی لازم

۳- صلاحبت ها و مسولیت های وظیقوی

۴- شرایط استخدام

Documents

جزییات بست متذکره