ابلاغیه مدیریت عمومی ترافیک کابل!

moi-af

به عموم راننده گان محترم وشاملین ترافیک کابل.
رعایت قوانین،قواعد ومقررات ترافیكی درجریان ترافیك جاده به معنی مصعونیت جان مال وتنظیم شهر میباشد لطفا نكات ذیل را در نظر گرفته مراعات كنید.
1 - از تمام راننده گان ومالكین وسایط نقلیه جدا تقاضا میشودتااز چراغ های لایزری شكاری وآرند های محزون كه باعث مزاحمت واخلال ترافیك متقابل ومردم شریف   مامیشود جلوگیری نمایند.    
2 - راننده گان وسایط نقلیه تناژ بلند لأری ها بخاطر تنظیم جریان ترافیك شهر كابل قطعا اجازه ورود قبل از ساعت ٨ شب به داخل شهر را ندارند .
3 - راننده گان ومتصرفین وسایط شهری اسناد (جوازسیر-جواز راننده گی)وتكس لین را باخود داشته بدون جواز سیر وسایر اسناد بهادار حق فعالیت را ندارند.
4 - راننده گان محترم ومتصرفین وسایط از توقف های بی مورد روی جاده ها ومخصوصا چهاراهی ها جدأ جلو گیری نموده باعث بندش واخلال جریان ترافیكی نشوند.
5 - به راننده گان محترم ریكشاه ها ووسایط سه چرخه ازساحه ارزان قیمت وبگرامی قطعأ اجازه ورود بداخل شهر داده نمیشودجدأ جلوگیری نمایند ....
مراتب فوق غرض آگاهی بشما ابلاغ گردیدگروپ های كنترولی پولیس ترافیك در جریان فعالیت های روز مره با متخلفین بر خود قانونی نموده وحتی وسایط متخلف متوقف میگردد                                               بااحترام
مولوی خیال محمد "غاور"
مدیر عمومی ترافیك كابل
 

Latest announcements

Sun, Jan 27 2019 2:31 PM
Background image

To All Afghan National Police Forces

Based on article 153 of Afghanistan Constitution and article 415 of Criminal Code, Armed forces and Police are not allow

Back to announcements