۵۳تن با همکاری مدیریت تعلیم و تربیه قوماندانی امنیه ولایت پکتیا پس از فراگیری آموزشی مسلکی  از مرکز تربیوی پولیس اسلامی در آن ولایت فارغ گردیدند.

moi-af
چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۱۰:۴۲
سبسب

در مراسمی که به همین مناسبت برگزار گریده بود مسوولین و منسوبین آن ولایت اشتراک نموده بودند.
در این مراسم انعام الله صلاح الدین معاون والی پکتیا گفت پولیس اسلامی و ملی ما در کنار تعلیمات فکری، عقیدتی و سیاسی باید آموزش های مسلکی را نیز فراگیریند.