در ۶ولایت؛ مزارع کوکنار تخریب و ۹ تن بازداشت گردیدند

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۱:۴۳
adad

پولیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین اقدام جداگانه ۴۵ جریب کشتزارهای کوکنار را در ولایت ننگرهار و نیز مزارع کوکنار را در ولایت های بدخشان  و هرات تخریب نمودند.
همچنان پولیس، ۳تن را با یک عراده موتر بایفور و ۴۲ بوری اومان از ولایت زابل، یک تن را با ۶کیلوگرام چرس از ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا و ۵تن از فروشنده گان مواد مخدر را نیز از ولایت کندز بازداشت کردند.