تعین روز آفرگشائی دو پروژه

nazary_admin

Publish Date

اطلاعیه

قبلاً پروژه های تهیه و تدارک چهار قلم حبوبات مورد نیاز ریاست عمومی محابس و توقیف خانه (لات های دوم و سوم) برای سال مالی 1399 و پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مایع مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1399 از طریق روزنامه محترم آرمان ملی و ویب سایت وزارت امور داخله نشر گردیده بود که ضرب الاجل جلسه آفرگشائی پروژه های تهیه و تدارک چهار قلم حبوبات مورد نیاز ریاست عمومی محابس و توقیف خانه (لات های دوم و سوم) برای سال مالی 1399  بتاریخ 23/10/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر   و ضرب الاجل جلسه آفرگشائی پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مایع مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1399بتاریخ 23/10/1398 ساعت 02:00  بعداز ظهر تعین گردیده بود اما به اساس مکتوب نمبر (6727) مورخ 22/10/1398 ریاست دفتر معینیت محترم امور تامینات و مکتوب نمبر (2371) مورخ 22/10/1398 ریاست محترم عمومی دفتر مقام وزارت امور داخله محفل فراغت دوره یازدهم کمیساری قوماندانی اکادمی پولیس در تالار بزرگ قرارگاه وزارت تدویر  گردد به نسبت تدابیر شدید امنیتی که در زمینه اتخاذ گردیده مراجعین محترم حق دخول به داخل وزارت را ندارند بناً جلسه آفرگشائی پروژه های فوق طور ذیل تعین گردیدند.

1 – پروژه تهیه و تدارک چهار قلم حبوبات مورد نیاز ریاست عمومی محابس و توقیف خانه (لات های دوم و سوم) برای سال مالی 1399 به تاریخ 24/10/1398 ساعت (10:00( قبل از ظهر.

2 – پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مایع مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1399 بتاریخ 25/10/1398 ساعت (10:00) قبل از ظهر .

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۰:۳۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک لات های اول و دوم 7 قلم عینیات مفروشاتی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله ج .ا .ا در نظر دارد تا پروژه تهیه وتدارک لات های اول ودوم  7 قلم عینیات مفروشاتی . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱ - ۱۴:۱۹
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مورد ضرورت ریاست عمومی لوزستیک برای سال های 1399 و 1400

شماره دعوت به داوطلبی: MOI99-G-2032-Rebid

 

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در تهیه وتدارک پروژه 1 قلم روغن مایع مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک حداقل . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱ - ۱۴:۸
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک برای سال مالی 1399 و 1400

شماره دعوت به داوطلبی: MOI99-G-2008-Rebid

 

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در تهیه وتدارک پروژه 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک حداقل برای . . .

Back to tenders