بازداشت ۱فرد در پیوند به عمده فروشی و حمل مواد مخدر از سوی نیروهای امارت اسلامی ولایت هرات

moi-af
Sat, Dec 18 2021 9:21 AM
as

پرسونل آمریت حوزه پنجم امنیتی قوماندانی امنیه ولایت هرات،طی یک عملیات کشفی و مشترک همراه با پرسونل ریاست استخبارات این ولایت ۱ فرد را در پیوند به عمده فروشی مواد مخدر از مربوطات ناحیه پنجم شاروالی بازداشت نمودند.

از نزد افراد بازداشت شده مقداری ۳۰ کیلو  مخدر نوع" تریاک" بدست آمده و فرد یاد شده در حال حاضر تحت نظارت نیروهای امارت اسلامی قرار دارد.