گالری رسانه

د افغانستان اسلامي امارت د مجاهدو امنیتي ځواکونو ترمنځ د مینې، أخوت، همغږۍ او یووالي واضح تصویر!

سمینار رهنمودی مکلفیت های وظیفوی پولیس_ حوزه سیزده هم امنیتی کابل

پنجاه وهفت تن ازمنسوبین مدیریت ترمیم و تخنیک پس از فراگیری آموزشهای حرفوی مسلکی و نظامی فارغ گردیدند

توزیع بروشر جدید تحت عنوان چرا خواهان تطبیق شریعت هستیم؟

سمینار رهنمودی مکلفیت های وظیفوی پولیس_ حوزه هشتم امنیتی کابل

سمینار رهنمودی_ حوزه هفتم امنیتی پولیس شهر کابل

توزیع مواد اعاشوی برای معتادین تحت مداوا از سوی معینیت امور تامینات

سفر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به ولایت غور

سمینار رهنمودی_حوزه ششم امنیتی پولیس شهر کابل

جریان سفر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به ولایت ارزگان

‏گزارش ویدیویی ازعملیات قطعات خاص پولیس وزارت امور داخله بالای اختطافچیان در ولسوالی پغمان. قسمت دوم

‏گزارش ویدیویی ازعملیات قطعات خاص پولیس وزارت امور داخله بالای اختطافچیان درولسوالی پغمان. قسمت اول.

سمینار رهنمودی_ حوزه پنجم امنیتی پولیس کابل

تجلیل از ۲۴ اسد دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی در مقر وزارت امور داخله

تدویر سمینار رهنمودی برای منسوبین حوزه هجده هم امنیتی پولیس کابل

تدویر سمینار رهنمودی برای منسوبین حوزه هجده هم امنیتی پولیس کابل

Pagination