گالری رسانه

برگزاری سیمینار سه روزه برای آمرین کشف حوزه های امنیتی پولیس کابل

مراسم دستاربندی منسوبین پولیس با اشتراک رهبری وزارت امور داخله و وزیر تحصیلات عالی برگزار گردید

.پاسوال مولوی زین الله عابر رئیس عمومی دفتر مقام از مرکز خدمات عامه وزارت امور داخله دیدن کرد

.فراغت بیشتر از ۴۰۰ تن از مرکز تربیوی پولیس کابل

منسوبین ریاست انتک، ۴ تن را در پیوند به جرایم، سایبری و کمیشن کاری پاسپورت از کابل، بازداشت نمودند

.کشف و ضبط ۲۲ هزار لیتر الکول از شهر کابل، توسط معینیت مبارزه با مواد مخدر

.کشف و ضبط ۲۲ هزار لیتر الکول از شهر کابل، توسط معینیت مبارزه با مواد مخدر

نزدیک به ۲۵۰ تن بعد از فراگیری آموزش های مسلکی از قوماندانی کالج ارتقای ظرفیت سند فراغت بدست آوردند

در حدود ۱۶۰ تن داوطلبان در یک آزمون رقابتی برای بست های قراردادی ریاست پاسپورت با هم رقابت کردند

.گزارش امنیتی از ولسوالی پغمان ولایت کابل

.گزارش ویژه درمورد کارکردهای ریاست عمومی تعمیرات وزارت امور داخله

یک صدو بیست (۱۲۰) تن از منسوبین پولیس بعد از فراگیری آموزش های مسلکی سند فراغت بدست آوردند

.نشست مطبوعاتی سخنگوی وزارت امورداخله

اشتراک رهبری وزارت امور داخله در نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه رح

0:13 / 0:51 .منسوبین ریاست انتک ۱۶ عراده موترسایکل نظامی را از شهر کابل کشف و از قاچاق آن جلوگیری کردند

معینیت مبارزه با مواد مخدر نشستی را در پیوند به آگاهی دهی از اضرار مواد مخدربرگزار نمود

Pagination