ریاست حمایت و وارسی از پولیس معینیت امور تعلیمات و پرسونل

وارسی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت امورداخله

معینیت امورتعلیمات و پرسونل

ریاست حمایت و وارسی از پولیس

 

معرفی:

ریاست حمایت و وارسی از پولیس یک ارگان دولتی حامی و مدافع حقوق و امتیازات شهدا، معلولین و پرسونل قوای پولیس میباشد

این ارگان برای حمایت از خانواده های شهدا و معلولین در عرصه  های مختلف تعلیمی، تحصیلی و صحی با سازمان ها و موسسات دولتی  و خصوصی برنامه ها و اقدامات مختلفی را به صورت مشترک به اجرا می گذارد.

ریاست حمایت و وارسی از پولیس یک ارگان مسئول و پاسخگو در برابر خانوادهای شهدای راه آزادی و حامی سایر نیروهای امنیتی می باشد و همواره در تلاش فراهم نمودن بسترهای مناسب برای رشد و کمال همه نیرو های امیتی، میباشد.

طبق هدایت وزیر صاحب وزارت امور داخله به تاریخ اول ماه سرطان سال 1399، این ریاست که قبلا به اسم شهدا و معلولین یاد می گردید، به اسم ریاست حمایت و وارسی از پولیس تغییر یافت.

این ریاست همواره تلاش می نماید تا در بخش حمایت از حقوق وامتیازات پولیس در هر شرایطی اعم از (شهدا، معلولین،مجروهین، اسرا ،مفقودین و همچنان پرسونل برحال پولیس) فعالیت های حمایوی  متعددی انجام دهد. بدین منظور برنامه های بی شماری انجام شده است و همچنان برنامعه های مفید و موثر را نیز در آینده روی دست دارد تا مصدر خدمت برای نیروی قوای پولیس گردد.

 

اهداف ریاست:

 • ارج‌گذاری و احترام به خانواده‌های شهدا، معلولین، مفقودین و اسرای منسوبین وزرات امور داخله از طریق پرداخت به موقع حقوق و امتیازات مادی ومعنوی‌شان.
 • فراهم کردن امکانات (اکرامیه،حج،زمین،) برای خانواده‌های شهدا، معلولین، مفقودین و اسرای منسوبین وزارت امور داخله، با توجه به قوانین، مقرره و طرزالعمل‌ها بخاطر پرداخت حقوق و امتیازات آنان.
 • ساده‌سازی طی مراحل اسناد شهدا، معلولین، مفقودین و اسرای پولیس در مراجع مربوطه.
 • حمایت از حقوق و امتیازات منسوبین پولیس وزارت داخله.
 • ایجاد برنامه های چون: اشتغال زایی، بورسیه تعلیمی و تحصیلی، خدمات صحی، برنامه های ارتقای ظرفیت و آموزشی.

 

 

برنامه های که ریاست حمایت و وراسی از پولیس در چند ماه گذشته انجام داده است

 • سازماندهی اداره جهت پیشبرد امورات بهتر 
 • تنظیم و ترتیب سیستم اداری ریاست جهت نظم دهی
 • ایجاد  مرکز  حمایت پولیس( خدمات عامه) جهت رسیدگی  بهتر به مراجعین از بین بردن فساد اداری
 • ایجاد دیتابیس برای ثبت معلومات پولیس
 • از بین بردن کاغذپرانی و فساد اداری
 • برگذاری ترینینگ ها برای ارتقای ظرفیت کارمندان اداره
 • ثبت مجروحین از کتابچه به کامپیوتر از سال های 1398،1397،1399
 • ثبت معلومات ناقص شهدا و معلولین در بخش کنترول کیفیت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین
 • استاندردزای و منظم سازی اسنادهای ارشیف
 • ایجاد استراتیژی پلان چهار ساله
 • ایجاد مقرره جزایی برای ریاست
 • ایجاد ریفورم در مدیریت ها
 • ثبت شهدا و معلولین طی چند ماه اخیر و پرداختن اکرمیه و انفصال ان ها  
 • توزیع  500 بورسیه به خانواده های شهدا

 

اهداف روی دست داشته ریاست حمایت و وراسی از پولیس

 

 • راه اندازی توزیع کوپون (کوپون خریداری اجناس خوراکی) برای خانواده های شهدا ومعلولین، اسرا و مجروحین و همچنان پولیس
 • سفر های ولایتی در سطح کشور برای توزیع بورسیه های تعلیمی و تحصیلی برای خانواده های شهدا ومعلولین
 • اموزش دهی گزارشات انلاین به امرین و مدیران مربوط به شهدا و معلولین در ولایات
 • ایجاد یک بخش روانشناسی برای خانواده های شهدا و معلولین اسیب دیده
 • خدمات صحی (تداوی رایگان)در بخش شهدا و معلولین و همچنان برای پولیس
 • اعمار عمالت خانه برای تهیه یونیفورم های پولییس
 • توانبخشی معلولین در بخش خود کفایی

 

 

 

 

 

شماره تماس: 0202212494

ایمیل: PSD@moi.gov.af