حقوق بازمانده گان شهدا و مفقودین

moi-af

معلومات مختصر در مورد حقوق و امتیازات بازمانده گان شهدا و مفقودین
 مطابق قانون حقوق و امتیازات بازمانده گان شهداومفقودین، حقوق و امتیازات زیر به بازمانده گان شهدا و مفقودین پولیس ملی تعلق می گیرد.

بازمانده گان افسران، ساتنمنان و سربازان که، حین اجرای وظیفه یا عوامل ناشی از آن شهید و یا مفقود گردیده باشند، ، مستحق حقوق تقاعد صد فیصد از آخرین معاش ماهوار شهید و یا مفقود با اجزا و ضمایم آن، میباشند.
مساعدت مالی برای بازمانده گان شهدا، برای بازمانده گان شهدا معادل (12) ماه معاش ماهوار به شمول اجزا و ضمایم آن پرداخته میشود.
افسران و ساتنمنان پولیس ملی که حین فعالیت های محاربوی وسایر فعالیت های دشمن به شهادت میرسند، مستحق ترفیع فوق العاده میباشند.
توزیع نمرات زمین درمرکزوولایات، هفت فیصد سهمیه بطوررایگان برای بازمانده گان شهدا تعلق می گیرد.
توزیع آپارتمان های رهایشی، سهمیه جداگانه هفت فیصد با سی فیصد تخفیف از قیمت تمام شد برای بازمانده گان شهدا.
اختصاص هفت فیصد سهمیه بورس های تحصیلی خارجی برای بازمانده گان شهدا و مفقودین.
اختصاص هفت فیصد سهمیه تعلیم و تحصیل در موسسات خصوصی برای بازمانده گان شهدا و مفقودین.
اختصاص پنج فیصد سهمیه ادای فریضه حج برای بازمانده گان شهدا و مفقودین.
تکفین، تدفین، انتقال و تسلیم نمودن شهید به ورثه شان.
تادیه مبلغ دو صد هزار افغانی پول اعمار سرپناه مطابق حکم شماره (428) مورخ 26/1/1389 و حکم شماره (2273) مورخ 10/4/1389 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
تکمیل فورم مخصوص (ش12) شهید جهت انتقال اسناد آنها به وزارت محترم کار، اموراجتماعی شهدا و معلولین.
حقوق و امتیازات فوق بعد از تکمیل وثیقه شرعی که از طرف ورثه شهید ترتیب می گردد، پرداخته میشود.

وزارت امور داخله رسیده گی به امور مربوط به ورثه محترم شهدا و مفقودین پولیس ملی را در اولویت کاری خویش قرار داده و بدینوسیله از بازمانده گان شهدا و مفقودین پولیس ملی احترامانه تقاضا می گردد تا هنگام بروز مشکلات در طی مراحل اسناد قانونی شان، به شماره های زیر تماس گرفته و مشکلات خود را در مرکز و ولایات با مسوولین شریک نمایند تا در رفع آن اقدام صورت گیرد.

شماره های تماس ریاست شهدا و معلولین:
شماره تماس رییس ریاست شهدا و معلولین: 0799300020
شماره تماس معاون ریاست شهدا و معلولین: 0700652579
شماره تماس ریاست مطبوعات و روابط عامه: 0202102945
شماره تماس رییس مطبوعات و روابط عامه :0704999981
شماره تماس ریاست ع پیژنتون: 0202200162
شماره تماس رییس ع ریاست پیژنتون: 0791150000
شماره تماس ریاست ع تفتیش: 0202200162    
شماره تماس رییس ع ریاست تفتیش0704626456
شماره تماس ریاست ع استخبارات: 0202312352
شماره تماس ریاست ع مبارزه با جرایم: 0202210168

 

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۰:۳۵
Background image

اطلاعیه وزارت امور داخله

تامین هر چه بهتر و خوبتر امنیت و نظم عامه در جامعه، خواست هر هموطن ما می باشد و نقش هموطنان گرامی ما در این بخش برجسته وانکارناپذیر است.
وزارت امور داخله با اظهار سپاس و امتنان از سهم . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۰:۰
Background image

اطلاعیه‌ی قوماندانی عمومی اکادمی پولیس ملی!

به تعقیب اطلاعیه قبلی، به اطلاع تمام افراد واجد شرایط که قبلاً فورم شمولیت اکادمی پولیس را اخذ نموده اند، رسانیده می‌شود که فورم های متذکره را پس از طی مراحل الی تاریخ (1397/11/25) به . . .

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۰:۲۲
Background image

ابلاغیه وزارت امور داخله

به منظور ایجاد سهولت، رفع مزاحمت به همشهریان و ایجاد نظم ترافیک در کشور منبعد هیچ منسوب بلند رتبه وزارت امور داخله و پولیس ملی نمی توانند که حین عبور و مرور در شهر، جاده ها را مسدود . . .

بازگشت به اطلاعیه ها