حقوق بازمانده‌گان شهدا و مفقودین

moi-af

معلومات مختصر در مورد حقوق و امتیازات بازماندهگان شهدا و مفقودین
 مطابق قانون حقوق و امتیازات بازمانده گان شهدا و مفقودین، حقوق و امتیازات زیر به بازماندهگان شهدا و مفقودین پولیس ملی تعلق میگیرد.

بازماندهگان افسران، ساتنمنان و سربازان که، حین اجرای وظیفه یا عوامل ناشی از آن شهید و یا مفقود گردیده باشند، مستحق حقوق تقاعد صد فیصد از آخرین معاش ماهوار شهید و یا مفقود با اجزا و ضمایم آن، میباشند.
مساعدت مالی برای بازماندهگان شهدا، برای بازماندهگان شهدا معادل (12) ماه معاش ماهوار به شمول اجزا و ضمایم آن پرداخته میشود.
افسران و ساتنمنان پولیس ملی که حین فعالیتهای محاربوی وسایر فعالیتهای دشمن به شهادت میرسند، مستحق ترفیع فوق العاده میباشند.
توزیع نمرات زمین در مرکز ولایات، هفت فیصد سهمیه بطور رایگان برای بازمانده گان شهدا تعلق میگیرد.
توزیع آپارتمانهای رهایشی، سهمیه جداگانه هفت فیصد با سی فیصد تخفیف از قیمت تمام شد برای بازمانده گان شهدا.
اختصاص هفت فیصد سهمیه بورسهای تحصیلی خارجی برای بازمانده گان شهدا و مفقودین.
اختصاص هفت فیصد سهمیه تعلیم و تحصیل در موسسات خصوصی برای بازمانده گان شهدا و مفقودین.
اختصاص پنج فیصد سهمیه ادای فریضه حج برای بازمانده گان شهدا و مفقودین.
تکفین، تدفین، انتقال و تسلیم نمودن شهید به ورثه شان.
تادیه مبلغ دو صد هزار افغانی پول اعمار سرپناه مطابق حکم شماره (428) مورخ 26/1/1389 و حکم شماره (2273) مورخ 10/4/1389 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
تکمیل فورم مخصوص (ش12) شهید جهت انتقال اسناد آنها به وزارت محترم کار، اموراجتماعی شهدا و معلولین.
حقوق و امتیازات فوق بعد از تکمیل وثیقه شرعی که از طرف ورثه شهید ترتیب می گردد، پرداخته میشود.

وزارت امور داخله رسیده گی به امور مربوط به ورثه محترم شهدا و مفقودین پولیس ملی را در اولویت کاری خویش قرار داده و بدینوسیله از بازمانده گان شهدا و مفقودین پولیس ملی احترامانه تقاضا می گردد تا هنگام بروز مشکلات در طی مراحل اسناد قانونی شان، به شمارههای زیر تماس گرفته و مشکلات خود را در مرکز و ولایات با مسوولین شریک نمایند تا در رفع آن اقدام صورت گیرد.

شماره های تماس :
شماره تماس رییس ریاست شهدا و معلولین: 0796133033
شماره تماس معاون ریاست شهدا و معلولین: 0700652579
شماره تماس ریاست مطبوعات و روابط عامه: 0202102945
شماره تماس ریاست پیژنتون: 0202200162
شماره تماس ریاست تفتیش: 0202200162    
شماره تماس ریاست استخبارات: 0202312352
شماره تماس ریاست مبارزه با جرایم: 0202210168

 

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ - ۱۳:۳۷
Background image

اطلاعیه وزارت امور داخله 

ریاست حمایت و وارسی از پولیس، به منظور رسیده گی به امور کاری، تسهیل طی مراحل اسناد، پرداخت حقوق، امتیازات و کمک‌ها برای

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۹ - ۱۲:۵۷
Background image

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور داخله در پیوند به حمله تروریستی بالای کاروان موترهای محترم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری

وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان، حمله تروریستی امروز در منطقه چهارراهی "تایمنی" مربوطات حوزه چهارم شهر کابل را ک

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۲:۵۶
Background image

اعلامیه کمیسیون برگزاری مراسم بزرگداشت از هفته شهید

کمیسیون برگزاری مراسم بزرگداشت از هفته شهید، فرا رسیدن هفته شهید به خصوص نزدهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی و نهمین سالگرد

بازگشت به اطلاعیه ها