داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
به ارتباط اعلان قرارداد شش قلم وسایل مخابروی معنیت محافظت عامه و تصدی امنیتی
Mar 27, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد 16 قلم وسایل کمپیوتری معینت محافظت عامه و تصدی امنیتی
Mar 27, 2017 -
به ارتباط اعلان اگاهی امور تحکیمات و ترمیمات دروازه های ورودی و کنترولی شهر کابل
Jan 31, 2017 -
به ارتباط اعلان اگاهی لات چهارم یک قلم گاز مایع قطعات و جزوتام های مرکزی مرکزی وزون های ساحوی بشمول قوماندانی های امنیه ولایات
Jan 08, 2017 -
به ارتباط اعلان اگاهی قرارداد 25 قلم لکچر نوت ها ضرورت سال 1395 ق ع تعلیم و تربیه
Jan 04, 2017 -
به ارتباط اعلان اگاهی قرارداد 30 قلم مواد اعاشوی زون 302 شمشاد
Dec 29, 2016 -
به ارتباط اعلان اگاهی قرارداد 30 قلم مواد اعاشوی زون 101 اسمایی
Dec 29, 2016 -
به ارتباط قرارداد اعلان اگاهی 30 قلم مواد اعاشوی اپارات مرکزی
Dec 29, 2016 -
به ارتباط اعلان اگاهی قرارداد 30 قلم مواد اعاشوی زون 303 سپین غر
Dec 29, 2016 -
به ارتباط قرارداد اعلان اگاهی 30 قلم مواد اعاشوی زون 404 میوند
Dec 29, 2016 -
پاڼه 1 از 54