داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان اگاهی تهیه وتدارک 145 قلم ادویه و ملزمه لابراتواری ریاست صحیه
Dari
Nov 04, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور ساختمانی نمیه کاره برج های ترصد پهره داری ق امنه ولسولی های ق ولایت پنچشیر
Nov 04, 2017 -
اعلان اگاهی 19 قلم تونرهای مختلف مورد ضرورت ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی
Nov 01, 2017 -
اعلان اگاهی
Oct 31, 2017 -
به ارتباط اعلان اگاهی قرارداد امور ساختمان 6 باب تهانه ق امنیه ولایت کندز
Oct 31, 2017 -
اعلان اگاهی امور ساختمان بخش جندر ولایت کندز
Oct 31, 2017 -
به ارتباط اعلان قرارداد امور اعمار ساختمان 3 باب تهانه جات با سیستم برق و سیستم ابرسانی ضرورت ق سرحدی ولایت پکتیا
Oct 29, 2017 -
به ارتباط اعلان اگاهی امور ساختمان 9 بات تهانه جات سرحدی ق امنیه ولایت هرات
Oct 29, 2017 -
به ارتباط اعلان اگاهی دو قلم اجناس شامل چتری و بوتل اب
Oct 29, 2017 -
اعلان اګاهی امور ساختمان تعمیر جدیدالاحداث جندر قسمت کودکستان از تهکو نمیر و بخش جندر اکادمی
Oct 26, 2017 -
صفحه 4 از 71