شماره های تماس قوماندانان امنیه ولایات

 

ولایت اسم رتبه شماره تماس
هلمند عبدالرزاق "یعقوبی" مل پاسوال 0799011800
کندهار عبدالرازق " عتیق زی " لوی پاسوال  0700333444 / 0700001884
غزنی  محمد فرید "مشعل" سمونوال 0700322531
پکتیکا محمد عظیم هاشمی مل پاسوال 0700000086
پکتیا داد الله "هوتک" سمونوال 0791255808/0708051063
فراه  فضل احد شیرزاد  پاسوال  0700088808
زابل مصطفی "مایار" سمونوال 0700589100
خوست اختر محمد "نورزی" سمونوال 0766151151
اروزگان محمد معروف "احمدزی" سمونوال 0747770594
میدان وردگ ویس "صمیمی" مل پاسوال 0702212213
لوگر عصمت الله "علیزۍ" لوی پاسوال 0799580900
کنرها حق نواز "حقیار" مل پاسوال 0799460046
کاپیسا محمد حسیم سمونوال 0749777888
نیمروز  رقیب "مبارز" سمونوال 0791261212
ننگرهار غلام سنایی "استانکزی" مل پاسوال 0729555155
نورستان  سید عباس "سادات" سمونوال 0744443727/0791247452
بادغیس  احمد فهیم "قایم"  پاسوال 0706700000/0799411110
لغمان  عبدالروف "ارزگانی"  سمونوال 0799361818
هرات  امین الله "امرخیل" مل پاسوال  0799200201/0707200077
فاریاب  نبی جان "ملا خیل"  پاسوال 0708874745/0772344188
کندز  عبدالباقی "نورستانی" مل پاسوال 0799080085/0700296992
تخار  عبدالرحمن "آقتاش مل پاسوال 0700703232
سرپل  عبدالقیوم "باقیزوی"  پاسوال 0708998988
بدخشان  محمد صابر "آرین" مل پاسوال 0790767676
بغلان  اکرام الدین "سریع" مل پاسوال 0777000600 / 0780000123
سمنگان  محمد جان سمونوال 0796063733
پروان  محمد محفوظ مل پاسوال 0791676767
بامیان  حمیدالله "حدایی" سمونوال 0791242250/0708034200
پنجشیر  محمد اسحاق "تمکین" مل پاسوال 0700294353
غور  عبدالقیوم "صافی" مل پاسوال 0777151577
دایکندی  غلام سخی "غفوری" مل پاسوال 0700221166/0777221166
جوزجان  فقیر محمد جوزجانی مل پاسوال 0799105317
مزارشریف  محمد اکرم "سامع" پاسوال 0799111414
کابل  سید محمد "روشندل"  پاسوال 0791272979

0791272979