شماره های تماس قوماندانان امنیه ولایات

 

ولایت اسم رتبه شماره تماس
هلمند عبدالغفار صافی مل پاسوال 0700211326
کندهار عبدالرازق " عتیق زی " لوی پاسوال  0700333444 / 0700001884
غزنی  محمد فرید "مشعل" سمونوال 0700322531
پکتیکا محمد عظیم هاشمی مل پاسوال 0700000086
پکتیا گل آقا "هاشمی" مل پاسوال 0799266666
فراه  فضل احد شیرزاد  پاسوال  0700088808
زابل میرویس "نورزی" مل پاسوال 0700941993
خوست اختر محمد "نورزی" سمونوال 0766151151
اروزگان رحمت الله صدیقی مل پاسوال 0749288484
میدان وردگ قاری محمد ورا "اندرابی" سمونوال 0791205485
لوگر عصمت الله "علیزۍ" لوی پاسوال 0799580900
کنرها حق نواز "حقیار" مل پاسوال 0799460046
کاپیسا عبدالرزاق یعقوبی مل پاسوال  0799011800
نیمروز  غلام جیلانی ابوبکر مل پاسوال 0767161616 / 0799082225 
ننگرهار عبدالرحمن "رحیمی" مل پاسوال 0705565656
نورستان  سید عباس "سادات" سمونوال 0744443727/0791247452
بادغیس  احمد فهیم "قایم"  پاسوال 0706700000/0799411110
لغمان  عبدالروف "ارزگانی"  سمونوال 0799361818
هرات  امین الله "امرخیل" مل پاسوال  0799200201/0707200077
فاریاب  نبی جان "ملا خیل"  پاسوال 0708874745/0772344188
کندز  عبدالباقی "نورستانی" مل پاسوال 0799080085/0700296992
تخار  عبدالرحمن "آقتاش مل پاسوال 0700703232
سرپل  عبدالقیوم "باقیزوی"  پاسوال 0708998988
بدخشان  محمد صابر "آرین" مل پاسوال 0790767676
بغلان  اکرام الدین "سریع" مل پاسوال 0777000600 / 0780000123
سمنگان  محمد نادر"فهیم" مل پاسوال 0799222190
پروان  محمد زمان " مموزی" مل پاسوال 0700990999
بامیان  عبدالمبین "ایزدیار" مل پاسوال 0707907600
پنجشیر  محمد اسحاق "تمکین" مل پاسوال 0700294353
غور  غلام مصطفی محسنی پاسوال 0799008070 / 0700677778
دایکندی  غلام سخی "غفوری" مل پاسوال 0700221166/0777221166
جوزجان  فقیر محمد جوزجانی مل پاسوال 0799105317
مزارشریف  محمد اکرم "سامع" پاسوال 0799111414
کابل  داود "امین" مل پاسوال 0786203500