معینیت محافظت عامه

 زنده گی نامه ی پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرستِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

 پاسوال عبدالرزاق  امیری فرزند امیرجان در سال 1339 شمسی در یک فامیل متدین، علم پرور و روشن‌فکر در ولایت لوگر چشم به جهان گشود.
 آقای امیری پس از ختمِ دوره¬ی بکلوریا شاملِ اکادمی پولیس و سپس عازم کشورِ شوروی سابق گردید و در رشته ی پولیسِ امنی به تحصیل خویش ادامه  داد و با ختم موفقانه ی این دورِه‌ی تحصیلی در سال 1358 دوباره به وطن برگشته و تا اکنون در بست‌های ذیل در خدمت مردم و میهن خویش بوده است:

 • درسالِ 1358 به حیثِ عضوی پولیسِ امنی در  قوماندانی امنیه ی ولایت کابل؛
 •  از سالِ 1359 الی 1361 به حیثِ معاون تعلیم وتربیه قوماندانی امینه ی ولایت سمنگان؛
 • از سالِ 1361 الی 1374 به حیثِ مسوول سوادآموزی ومعاون کلتوری وفرهنگی وزارت امورداخله؛

  بعد از فروپاشی و سقوطِ نظام طالبان و با روی کار آمدنِ اداره ی موقت، نخست به حیث مدیر عمومی سوادآموزی و بعداً در سالِ 1381 به¬حیثِ مدیر عمومی پلان ریاست عمومی تعلیم و تربیه وزارت امورداخله و در عینِ حال منحیثِ نماینده ی وزارت امورداخله، عضویت دارالانشای کمیسیون مستقل برگزاری لویه جرگه ی اضطراری را کسب و به حیثِ رهبر کلیدی مرکزی انتخابات در شرایطِ حساسِ کشور صادقانه خدمت نمود که به پاس خدمات شایسته ی شان و لزوم دیدِ مقامات ذیصلاح ذریعه ی حکمِ شماره 1640مورخ 18/3/1381 مقام محترم ریاست ج.ا.ا به گونه ی فوق العاده به رتبه ی مل‌پاسوال نایل  گردید که بعد از آن با انجامِ وظایف ذیل مصدرِ خدماتِ بیش‌تر به¬وطن و ملتِ سربلند افغانستان گردید:

 • در سالِ 1382 بعد از ختمِ موفقانه ی لویه جرگه ی اضطراری، در بست آمریت عمومی اوپراتیفی مقام وزارت؛
 • در سالِ  1383 به حیثِ قوماندان غند محوِ کشت خشخاش؛
 • در سال 1384 قرار حکم (427) مورخ 7/2/1384 مقام ریاست ج.ا.ا در بست پاسوال به-حیث رییس عمومی محوِکشت خشخاش تقرر حاصل نمود؛
 • در سال 1389 قرار امیریه نمبر (2) مورخ 15/1/1389 در بست سمونوال به حیثِ آمر عمومی انحلال گروپ های مسلح غیرقانونی (دایاگ) تقرر حاصل نمود؛
 • درسال 1391 ذریعه ی امریه شماره (1053) مورخ 4/3/1391 به احتیاط فعال پیژنتون سوق گردید؛
 • قرار مکتوب شماره (314) مورخ 4/6/1392 بنا بر پیش‌نهاد به ریاست دارالانشای شورای عالی صلح به‌طورِ خدمتی معرفی گردید؛
 • قرار حکم شماره (4999) مورخ 6/8/1392 مقام محترم ریاست ج.ا.ا به حیثِ رییس عمومی عملیاتی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی و حسب فرمان شماره (3551) مورخ 1/6/1393 مقام محترم ریاست ج.ا.ا  پس از دوازده سال به  رتبه ی پاسوال ترفیع نمود؛
 • طی پیش‌‍‌‌‌‌نهاد و حکمِ مقامِ وزارت امور داخله ج.ا.ا به تاریخ 18/2/1395 برعلاوه ی وظیفه اصلی شان  به حیثِ سرپرستِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله تعیین و الی اکنون صادقانه ایفای وظیفه می نماید.

شایان ذکر است که آقای امیری در طول ماموریت اش در بست های مختلف وزارت امور داخله کشور با در نظرداشت خدمت‌گذاری به وطن عزیز و مردم شجاع خویش، بیش از 22 مرتبه با اخذ مدال ها،  نشان‌ها، تحسین نامه ها و تقدیرنامه ها از جانب رهبری وزارت محترم امور داخله، ولسی جرگه و مشرانو جرگه شورای ملی کشور نایل  گردیده  و سایر ترفیعات خویش را الی رتبه ی پاسوالی طبق هدایت قانونِ ذاتی پولیس به  وقت و زمان معینه اخذ نموده است.
 

د عامه ساتنې معینیت:

د عامه ساتنې معینیت د یوه دولتي امنیتي خدمتونو وړاندې کوونکې اورګان دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت په آډانه کې فعالیت کوي چې د پیسو په مقابل کې د خلکو، زیر بنايې پروژو، ودانیزو پروژو  د پاره اسانتیاوې او امنیتي کتارونو د ساتنې د پاره خدمتونه سرته رسوي. دا بنسټ د یوې سوداګریزې تصدۍ په بڼه جوړشوی دی تر څو چې د کورنیو او نړیوالو مشتریانو د تړونونو په اخیستلو سره خپله وړتیا د امنیتي خدمتونو د پاره وړاندې کړي.

 
د عامه ساتنې معینیت او امنیتي تصدۍ په هیواد کې د امنیتي خدمتونو د وړاندې کولو د پاره یواځنې اورګان دي چې په ۱۳۸۹ کال کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لمنځه وړلو، بی وسلې کولو، د دولتي ، نا دولتي او نړیوالو ټولګټو زیر بنايي پروژو د ساتنې په موخه د افغانستان د اسلامي جمهوري ریاست د لوړ مقام د ۶۲ مې ګڼې د حکم پر بنسيټ او د وزیرانو شورا د ۱۹ مې ګڼې د مصویبې له مخې جوړ شوي دي.
 
 د عامه ساتنې معینیت او امنیتي تصدۍ د تصدۍ د عالي شورا چې په سر کې د کورنیو چارو وزیر شتون لري د سیمه ییزو اورګانونو رییس، د اوبو او انرژۍ ، اقتصاد ، ټولګټو ، کانونو او مالیي وزارتونه د هغې غړيتوب لري لخوا رهبري کیږي.
 
د تصدۍ د عالي شورا واکونه او دندې:
د تصدۍ شورا چې په هرو دریو میاشتو کې د کورنیو چارو وزیر تر مشرۍ لاندې غونډه کوي د لاندنیو مسلو کې تصمیمونه نیسي:
 • د امنیتي تصدۍ د فعالیت د نوي کیدو طرحه او وزیرانو شورا ته د هغې وړاندیز
 • د تصدۍ د بودیجې او تشکیلاتو تصویب
 • د طرزالعملونو او لارو چارو تصویب
 • د اړتیاو په ګوته کول
 • د کار کوونکو او منسوبینو د امتیازونو منظورول
د عامه ساتنې معینیت په ۱۳۹۲ کال کې د دولتي، نا دولتي او نړیوالو موسسو سره ۲۵۴ تړونونه لاسلیک کړي دي چې د هغې د ډلي د کتارونو سره د بدرګې په برخه کې ۱۹۰ تړونونه او نور ۶۴ تړونونه د دولتي او نا دولتي پروژو د ساتنې په برخه کې سرته رسیدلي دي همدا رنګه یاد معینیت د ۳۸۵ بانکونو او شرکتونو امني سروې هم ترسره کړي ده.