بیوگرافی محترم ماسترعلومی نظامی پاسوال امین الله کریم معین اداری وزارت امورداخله

ماسترعلوم نظامی پاسوال امین الله "کریم" فرزند محمد کریم در سال(1333) هجری شمسی در یک فامیل روشنفکرومتدین، در قریه گلکی، ولسوالی درایم ولایت بدخشان دیده به جهان گشود، تعلیمات ابتدایی و متوسط را در مکتب ثابت ولسوالی درایم به درجه اعلی به پایان رسانیده و بعد از آن نسبت علاقه و افری که برای خدمت به وطن داشت، شامل حربی شونخی گردید بعد از فراغت به درجه اعلی از حربی شونحی، شامل حربی پوهنتون گردیده و آن را نیز موفقانه به پایان رسانید.
ماستر علوم نظامی پاسوال امین الله کریم جهت تزئید معلومات و کسب دانش مسلکی و تخصصی از کورس عالی افسران، اکادمی حرب جمهوری عربی مصر واقع قاهره، اکادمی زرهدار اتحاد جماهیر شوروی واقع در مسکو، اکادمی مارشال سنتر آمریکا واقع در ایالت مونشن جرمنی سند فراغت بدست آورده و نیز در دها کنفرانس، سمینار های ملی و بین المللی به نماینده گی از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان اشتراک و سهم فعال داشته است، موصوف به چندین کشور دنیا سفر های علمی و تحقیقی داشته و از تجارب قوای امنیتی و دفاعی کشور های مختلف جهان به منظور استفاده در پالیسی سازی های امنیتی و دفاعی افغانستان سهم فعال داشته اند.
 
قابل یاد آوری است که جناب ماستر علوم نظامی پاسوال امین الله کریم به عنوان یک افسر صادق، متعهد و مجرب نخستین وظایف خویش را از قوماندانی بلوک زهدار آغاز والی، قوماندانی تولی زرهدار، رئیس ارکان کندک زرهدار، قوماندان کندک زرهدار قوای (15)زرهدار، معاون فرقه(8) پیاده، قوماندان فرقه(54) کندز، رئیس ارکان قول اردوی نمبر(3) پکتیا، قوماندان عمومی اوپراتیفی حیرتان، معاون تعلیم و تربیه ریاست اوپراسیون ستر درستیز، قوماندان عمومی تعلیم و تربیه و دوکتورین ستردرستیز، قوماندان پوهنتون ملی دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم، رئیس حالات اضطراری و فوق العاده وزارت دفاعی ملی و اکنون به عنوان معین امور اداری وزارت امور داخله با صداقت و وطن دوستی وظایف محوله را به پیش برده است.

همچنان موصوف عضو هیات تحریر مجله و هفته نامه وزین پولیس ملی بوده و چندین مقاله و سخنرانی از این شان در جراید معتبر علمی و رسانه های تصویری به نشر رسیده است و نیز دها مدال افتخاری و تقدیر نامه ها را از نیز سوی رهبری حکومت افغانستان دریافت نموده است.
 

معینیت اداری

معینیت اداری مسوولیت استخدام، آموزش، اداره منابع بشری، اداره خدمات ملکی وزارت و ریاست های پاسپورت و ویزه، کارت های هویت ملی (تذکره)، جواز سیر و جواز رانندگی را به عهده دارد.

ریاست پاسپورت مسولیت صدور پاسپورت های دست نویس و کمپیوتری، تمدید پاسپورت و تمدید ویزه اتباع خارجی را به عهده دارد.جهت مطابقت با استانداردهای اجباری بین المللی برای امنیت پاسپورت و تایید هویت، وزارت امور داخله در سال 1391 پاسپورت ها را با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین و سیستم صدور ویزای دیجیتالی را معرفی نمود.این کار مسافرت های بین المللی برای شهروندان افغانستان را تسهیل، و روند صدور پاسپورت را برای آنها ساده و از دخالت در مراحل صدور پاسپورت ها جلوگیری می نماید.دفتر مرکزی پاسپورت در حال حاضر توانایی چاپ 2,000  پاسپورت دیجیتالی، و قابل خوانده شدن توسط ماشین را در روز در سراسر کشور دارد و در کابل الی 500 جلد پاسپورت روزانه برای مقتضیان توزیع میگردد.
 
این سیستم توسط دولت آسترالیا تمویل گردیده و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) ساختمان های ریاست پاسپورت را نوسازی و تجهیز، ماشین آلات چاپ پاسپورت ها و ویزه را خریداری نموده است.
 
تاکنون بتعداد پانزده ولایت کشور شامل ولایات لغمان ، کنرها ، پروان ، تخار، کاپیسا ، پنجشیر ، هرات ، کندز ، کندهار ، ننگرهار ، بامیان ، غزنی ، لوگر ، پکتیکا و بلخ به سیستم وصل شده ، چاپ و صدور پاسپورت های شان مرکزی شده است ومتباقی ولایات نیز در حال وصل شدن است.
پروسه بایومتریک وبیف کاملآ فعال میباشد بالای تمام مراجعین ومتقاضیان پاسپورت قابل تطبیق بوده عملیه فوق انجام میبابد واشخاصیکه دارای سوابق جرمی وانمود میگردد ذریعه استعلامیه های جداگانه  بریاست محترم عمومی مبارزه با جرایم جنائی معرفی میگردند که در سال 1392 بتعداد (227) نفر معرفی شده اند. 
 
ریاست پاسپورت در طول سال 1392 تعداد پاسپورت ها و ویزه هایکه چاپ وصادر گردیده قرار ذیل است:
 
جلب وجذب افراد به صفوف پولیس ملی از طریق قوماندانی های جلب و جذب در سی وسه ولایت کشور مطابق با تشکیل و طـــــــرزالعمل منظــــور شده، از میان جـــــــوانان داوطلب صورت می گیرد.
افـــــــراد به گونه ی داوطلبانه با در خواستی خویش بــه مراکز جلب و جذب پولیس مــــــــراجعه  می کنند و پس از ملاحظه ی تذکره تابعیت ، برای آنان یک فورم توزیع می شود. فورم از طرف فرد داوطلب خانه پری شده و در ضمن از وی تضمین خواسته می شود. نهاد های کشفی شامل: نماینده گان ریاست های جنائی، استخبارات، تروریزم، ثبت احوال نفوس  و خدمات صحی وزارت امور داخله به ترتیب در قسمت تشخیص هویت فرد متقاضی و دریافت تضمین های لازم از وی با قومندانی جلب و جذب همکاری دارند.
قومندانی جلب وجذب در 34 ولایت کشور مجموعا 41 مرکز آموزش های ابتدایی نظامی و مسلکی در مراکز آموزشی قومندانی جلب وجذب زیر نظر استادان مجرب داخلی و خارجی به گونه ی چهار هفته یی، شش هفته یی، هشت هفته یی و شانزده هفته یی ادامه دارد.
درجریان دوره های آموزشی ابتدایی، برای جدید الشمولان مسایل نظامی، مسلکی، حقوقی و امنیتی آموزش داده می شود.
پیش از این به دلیل نبود محلات تجمع، ساتونکی های جدیدالسوق به قطعات و جزوتام ها تعیین بست می شدند اما در حال حاضر به اثر توجه رهبری مقام محترم وزارت امور داخله، محلات تجمع در زون های ساحوی ایجاد گردیده که ساتونکی های جدیدالسوق به محلات تجمع اعزام و از آن طریق به مراکز تعلیمی معرفی می گردند و پس از فراغت در قسمت تعین بست شان مطابق نیازمندی های قطعات اجـــرات صورت می گیرد.
 
به عنوان بخشی ازتعهدات خویش به خدمت وتامین امنیت همه افغانها مطابق به احکام قانون، پولیس ملی افغانستان سعی مینماید تا نمایندگی خوب و فراگیر در ارایه خدمات پولیسی داشته باشد. 
جلب و جذب افراد واجد شرایط  بدون در نظر داشت ملحوظات قومی، سمتی، لسانی و مذهبی در تمام ولایات کشور اعم از مرد و زن در بسیاری از ولایات جریان دارد.در سال 1392 وزارت امور داخله طرح های را روی دست گرفت تا تعداد زنان را در صفوف پولیس بیشتر بسازد. وزیر امور داخله یکی از اولویت های خود را استخدام بیشتر زنان در صفوف پولیس ملی افغانستان در اولین ورز های آغاز کار اش اعلامنمود. 
 
ثبت احوال نفوس شامل ثبت تولد ها، توزیع تذکره تابعیت و ثبت اتباع خارجی می گردد.وظایف ریاست عمومی ثبت احوال نفوس را جمع آوری معلومات ثبت احوال نفوس و تجزیه و تحلیل این معلومات؛ جمع آوری آمار در مورد مرگ و میر، ازدواج و طلاق و مهاجرت ها، و تجزیه و تحلیل این آمار؛ ثبت احوال شهروندان خارجی هنگام ورود وخروج آنان به افغانستان؛ طی مراحل اسناد و تثبیت هویت متقاضیانی که خواهان گرفتن تابعیت افغانستان و یا ترک این تابعیت هستند؛ راه اندازی برنامه های آموزشی برای کارمندان فنی ثبت احوال نفوس؛ توزیع تذکره و ارایه معلومات در مورد شهروندان کشور تشکیل میدهد.
 
در سال 1392 خورشیدی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس 130,506  جلد تذکره جدید را توزیع، به تعداد 146,740 تن از مهاجرین بازگشته به افغانستان را ثبت و به تعداد 16,284 خارجی ها را حین دخول به افغانستان ثبت نموده است.
 
حکومت افغانستان طرح جامعی را جهت معرفی سیستم الکترونیکی ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره را در سال 1391 روی دست گرفت.توزیع تذکره با سیستم جدید، در برخی از مناطق ولایت های کابل، ننگرهار و بامیان، در یک پروژه آزمایشی به گونه ی موفقانه تطبیق گردید.این طرح توسط وزارت امور داخله و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مدیریت می شود.
 
وزارت امورداخله مسولیت جمع آوری معلومات بایومتریک چون نشان انگشت و عکس هر شهروند افغانستان را به عهده دارد.هدف این است که در چند سال آینده، به تمام جمعیت افغانستان که در حدود 30 میلیون تخمین زده می شود، تذکره توزیع گردد.
 
روند استخدام کارمندان رقابتی بوده به خاطر پیشبرد شفاف و بی طرفانه ی آن، توسط وکلای پارلمان (مجلس نمایندگان)، اعضای لوی سارنوالی، اداره مبارزه با فساد اداری، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست استخبارات، ریاست مبارزه علیه تروریزم، ریاست منابع بشری، ریاست ثبت احوال نفوس، ریاست مبارزه با جرایم واکادمی پولیس، نظارت می گردد.در ابتدا 5,507 درخواست کننده که 340 آنان زنان بودند، درخواستی های شان را ارسال نمودند که از آن جمله 4,927 شامل امتحان گردیدند.در ابتدا 550 تن از درخواست کنندگان امتحان را موفقانه سپری نموده و در 50 تیم در ولایت کابل به کار گماشته شدند.آنها شامل 50 تن رهبر تیم، 100 تن مامور ارشد، 200 تن مامور ثبت و 200 تن کارمند اجتماعی می باشند.
 
قرار بر این بود که اولین تذکره های الکترونیکی در اوایل سال 1392 توزیع گردد، اما بنا به معاذیری تا کنون کار توزیع تذکره الکترونیکی آغاز نشده است.
 
قومندانی عمومی تعليم وتربيه مسولیت تعليم و تربيه پولیس را به منظور ارتقای ظرفیت های مسلکی، حقوقی، فرهنگی و جسمی شان به عهده دارد.این قومندانی تلاش می نماید تا پولیس را به استندرد های مدرن ملی و بین المللی آموزش دهد.این قومندانی کورس های مسلکی و تخصصی، تنظيم بورس های تحصيلی وتعليمی خارج از کشور، تدویر سمينار های ميتوديکی و رهبريت را راه اندازی می نماید.
 
نهاد های اساسی این قوماندانی اکادمی پولیس و استاف کالج میباشد که اکادمی پولیس ظرفیت جذب 2,000 دانش آموز را دارا میباشد و در حال حاضر به تعداد 1,566 تن مشغول فراگیری آموزش ها در این اکادمی میباشند. 
 
وزارت امور داخله همچنان دارای 13 مراکز تعلیمی در کشور میباشد که قابلیت ارایه آموزش ها برای تقریبا 15,000 تن در هر زمانی میباشد. در حال حاضر به تعداد 9,972 تن در این مراکز مشغول فراگیری آموزش های مسلکی استند. 
 
در سال 1392 به تعداد 36,510 تن از پولیس ملی کشور به کورس های سواد آموزی معرفی گردیدند که از جمله 7,728 تن آنان که به سویه صنف پنج الی شش تخمین می شود فارغ گردیده اند. این قوماندانی همچنان به تعداد 2,864 تن را برای آموزش های مسلکی به کشور های ترکیه، روسیه و قزاقستان ارسال نمود که 134 تن آنان را از قشر اناث تشکیل میداد. استاف کالج منسوبین برحال پولیس را در مضامین مختلف که برای انکشاف ظرفیت های رهبری اعم از عملیاتی و استراتیژیکی آموزش میدهد. شمولیت در استاف کالج به گونه رقابتی است که تقریبا نیم از درخواست کنندگان در استاف کالج جذب میگردند. در سال 1392 به تعداد 1,200 تن از منسوبین پولیس ملی آموزش های مسلکی را در بخش های تکتیک های پولیسی، اداره، پالیسی سازی، پلانگذاری و استراتیژی سازی فرا گرفتند و فارغ گردیدند. همچان در نظر است تا استاف کالج در سال 1393 پروگرام های لیسانسه را جدیدا معرفی نماید که استخدام برای جذب واجدین شرایط جریان دارد. 
 
اکادمی پولیس ملی کشور پروگرام لیسانسه چهار ساله را برای جدید الشمول های که از مکتب لیسه فارغ شده باشند ارایه مینماید. فارغین این پروگرام به رتبه دوهم ثارن از اکادمی پولیس فارغ میگردند. اکادمی پولیس در سال 1393 به مرحله سال سوم خود میرسد. در سال 1392 این اکادمی به تعداد 606 تن را در جریان سال اول تعلیمی  و  770 تن را در جریان سال دوم تعلیمی دارد.