7 عضو دهشت افگنان طالب هلاک و مقداری جنگ افزار بدست امد


در یک عملیات هدفمند نیروهای پولیس ملی و اردوی ملی که شب گذشته در روستای شش پر ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان انجام شد، 7 عضو دهشت افگنان طالب هلاک و 5 عضو دیگر این گروه زخمی شدند.

در این عملیات، یک پیکا، یک قبضه راکت انداز، یک میل سلاح گرینوف، 2000 فیرمرمی پیکا، 800 فیرمرمی کلاشینکوف، 14 فیر مرمی راکت انداز، چهار عراده موتر سایکل و 5 حلقه ماین نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده است.

نیروهای امنیتی کشور، به مبارزه خویش با تروریستان ادامه می دهند.