49 هراس افگن در 24 عملیات تصفیه ی در یازده ولایت کشور به هلاکت رسیدند.

نیروهای امنیتی کشور در 24 ساعت گذشته، 24 عملیات ضد هراس افگنی را در مربوطات ولایت های زابل، هلمند، پکتیا، لوگر، ارزگان، کندهار،هرات، ننگرهار، سرپل، فاریاب، کندز وتخار راه اندازی کردند که درنتیجه آن تلفات سنگینی به گروه های دهشت افگن وارد گردیده و شماری از مناطق در این ولایت ها از وجود گروه های تروریستی تصفیه شده است.

در این عملیات ها 49 هراس افگن کشته،31 هراس افگن زخمی و 16 هراس افگن دیگر بازداشت شده اند.

هم چنان در این عملیات ها، مقداری جنگ افزار نیز بدست امده ودر حال حاضر در شماری از ولایت های کشور عملیات تصفیه یی به هدف سرکوب هراس افگنان جریان دارد.