از انتقال مواد انفجاری و جنگ افزار به هراس افگنان در ولایت کنر جلوگیری شد

یک تن که میخواست مقداری مواد انفجاری و جنگ افزار را به هراس افگنان انتقال دهد، توسط نیروهای پولیس ملی در ولایت کنر بازداشت شد.

فرد بازداشت شده، 172 کیلوگرام پوتاشیم، 4 قبضه بمب دستی، یک پایه مخابره و مقداری تجهیزات نظامی را که به گونه ماهرانه دریک عراده موتر سایکل زرنج جاسازی کرده بود، میخواست آنرا به هراس افگنان انتقال دهد.

این فرد، صبح دیروز، طی یک عملیات کشفی، از قریه شام کار ولسوالی خاص کنر ولایت کنر بازداشت شده است.