نیروهای پولیس، از چندین رویداد تروریستی درمربوطات ولایت های فراه و غزنی جلوگیری کردند

No automatic alt text available.نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، طی عملیات های مشترک جداگانه، در مربوطات ولایت فراه، 13 حلقه ماین را کشف و خنثی کرده اند.

این ماین ها، روز گذشته، از مربوطات ولسوالی خاک سفید و مرکز ولایت فراه کشف و خنثی شده اند.

این ماین ها به تازه گی توسط تروریستان به هدف انجام حملات هراس افگنانه درمربوطات ولایت فراه جاسازی شده بود.

هم چنان، نیروهای پولیس ملی، طی عملیات کشفی، 4 ماین هاوان و سه بمب دستی را درولایت غزنی کشف و خنثی کرده اند.

این مهمات، توسط تروریستان، به هدف انجام حمله تروریستی، در کنار جاده درمنطقه رسول آباد مربوطات حوزه سوم امنیتی ولایت غزنی جاسازی شده بود.

با کشف این ماین ها و مهمات، از چندین رویداد تروریستی، که بیشترین آسیب آن به افراد ملکی می رسد در ولایت های غزنی و فراه جلوگیری شد.