دوتروریست ماین گذار درولایت پکتیا هلاک و چهار کودک دراثر انفجار ماین کنارجاده درولایت فاریاب شهید و زخمی شدند

 
 
 
دوتروریست ماین گذار، شب گذشته، دراثر انفجار ماین خودشان درولایت پکتیا کشته شدند.
 
این تروریستان قصد داشتند تا یک ماین کنار جاده را به هدف انجام حملات هراس افگنانه در مسیرجاده ولسوالی زرمت ولایت پکتیا کار گذاری نمایند.
 
هم چنان، یک حلقه ماین که توسط تروریستان در مسیرجاده درمنطقه چغاتک ولسوالی المار ولایت فاریاب کارگذاری شده بود، روز گذشته هنگامی که کودکان در محل مصروف چراندن مواشی بودند، منفجرگردید که درنتیجه آن، دوکودک شهید و دوکودک دیگرزخم برداشتند.
 
در همین حال، نیروهای پولیس ملی از دو رویداد تروریستی در ولایت فاریاب جلوگیری کردند.
 
تروریستان دوفیرمرمی میزائیل را به هدف انجام حملات تروریستی در مربوطات مرکز ولایت فاریاب جاسازی کرده بود، شب گذشته توسط نیروهای پولیس ملی به موقع کشف وخنثی گردید.
 
ماین گذاری درمسیرجاده ها و مکان های عمومی نشان دهنده ضعف و ناتوانی تروریستان بوده که این عملکرد ضد انسانی و ضد اسلامی تروریستان، بیشتر به افراد ملکی آسیب می رساند.