ابلاغیه وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به همکاری مردم در حالات وقوع حوادث انتحاری تروریستی از سوی دشمن

هموطنان گرامی!
 
طوری‌که به همگان هویدا است دشمنان مردم افغانستان از کوچک‌ترین خلاها جهت آسیب رسانیدن به مردم استفاده می‌کنند تا با ایجاد وحشت و دهشت به اهداف تروریستی خویش دست یابند. بنابراین، بیش از هر زمان دیگری همکاری مردم با نیروهای امنیتی کشوردر همه موارد به ویژه بعد از وقوع حوادث تروریستی انتحاری و انفجارمواد انفجاری جاسازی شده از سوی تروریستان ضروری است.
 
وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک نهاد مسوول امنیتی در برابر امنیت شهروندان، جهت جلوگیری از بروز بی‌نظمی و حوادث ناگوار، موارد زیر را به خاطر اتخاذ تدابیر امنیتی در مورد امنیت به شهروندان عزیز ابلاغ می‌دارد.
 
1. وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، از تمامی شهروندان گرامی صمیمانه تقاضا می‌نماید تا در هنگام وقوع انفجار و انتحار به محل رویداد نزدیک نشده به هدایات مسئولین امنیتی در ساحه توجه نموده و از هرگونه تجمع خود داری نمایند. تروریستان در صدد آن می باشد تا جنایت دوباره ای خلق نمایند تا شهروندان ما به خاک و خون کشانیده شود.
 
2. از مردم عزیز خویش تقاضامندیم تا با نیروهای امنیتی کشور به ویژه پولیس ملی در تامین امنیت و حفظ امن و نظم عامه و مصوونیت اتباع کشور به دوام همکاری قبلی شان همکاری نمایند.
 
3. وزارت امور داخله از تمامی امکانات خود برای حفظ امنیت استفاده کرده است و در راستای تامین امنیت و مصوونیت افراد، خود را متعهد و مکلف می‌داند و به شهروندان کشور اطمینان می‌دهد که در جهت تامین امنیت بهتر شهروندان که بزرگ‌ترین مسولیت همیشه‌گی پنداشته می‌شود، به گونه ای جدی و مسوولانه عمل خواهند نمود.
 
4. شهروندان گرامی با نیروهای امنیتی در تماس بوده حین دیدن اشخاص مشکوک و سایر جنایت‌کاران به نزدیک ترین ماموریت پولیس اطلاع داده و یاهم به شماره 119 پولیس در تماس شوند.