یک حمله کننده انتحاری توسط نیروهای امنیتی در کابل از پا در آورده شد

حوالي ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر امروز یک حمله کننده انتحاری که قصد حمله انتحاری را در مربوطات حوزه نهم  شهر کابل داشت، قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای امنیتی شناسایی و از پا در آورده شد و از یک حادثه خونین در شهر کابل جلوگیری بعمل آمد.

خوشبختانه در این حادثه به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است.

نیروهای امنیتی افغانستان با گذشت هر روز نیرومند می شوند و توانایی رفع تهدیدهای امنیتی را در سطوح مختلف کشور را دارند. نیروهای امنیتی افغان توانستند که درکم ترین فرصت این حمله وحشیانه دشمنان افغانستان را که یگانه هدف شان ایجاد وحشت، ترس و کشتار افراد بیگناه ما می باشد دفع و بدین وسیله به مردم افغانستان یک بار دیگر اطمینان دادند که فرزندان شما در سراسر افغانستان در خدمت شما بوده و هرگز به دشمن زبون اجازه نخواهد داد تا به اهداف شوم خویش نایل گردند.