دو مجرم متکرر در ولایت لوگر طی یک عملیات ویژه بازداشت شدند

نیروهای قطعات خاص پولیس، شب گذشته، طی یک عملیات ویژه، اسامی خالد یکی از مجرمین متکرر را همرا با برادرش در ولایت لوگر بازداشت کردند.
افراد بازداشت در جرایم سازمان یافته به ویژه اختطاف، ترور، ماین گذاری و گرفتن اموال مسافرین در مسیر جاده دشت سقاوه الی مرکز پل علم ولایت لوگر نقش مهمی داشته است.
نیروهای قطعات خاص پولیس در امرمبارزه با جرایم گوناگون کار و پیکار می کنند و در تامین امنیت بهتر شهروندان کشور از هر گونه تلاش دریغ نخواهند کرد.