قومندان" همت" یکی افراد کلیدی هراس افگنان طالب با دو تن از افرادش در یک عملیات ویژه درولایت لوگر کشته شد


نیروهای قطعات خاص پولیس، شب گذشته، عملیات ویژه ی را در قریه دادوخیل ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر انجام داده اند که درنتیجه این عملیات، اسامی نجیب الله مشهور به همت یکی از قومندانان هراس افگنان طالب با دوتن از افرادش کشته شدند.

این فرمانده هراس افگنان، در حملات هراس افگنانه در مربوطات ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر نقش مهمی داشت.

در این عملیات، به نیروهای پولیس و افراد ملکی آسیبی نرسیده است.

نیروهای قطعات خاص پولیس، با راه اندازی عملیات ویژه، افراد کلیدی هراس افگنان را هدف قرار میدهند که در عملیات مختلف، دها فرد کلیدی گروه های هراس افگن را از بین برده اند.