77 هراس افگن در 23 مورد عملیات تصفیه ی در 16 ولایت کشور کشته و زخمی شدند

نیروهای امنیتی کشور در 24 ساعت گذشته، 23 مورد عملیات مشترک ضد هراس افگنی را در مربوطات ولایت های ننگرهار، کاپیسا، لغمان، پروان، لوگر، غزنی، کندهار، ارزگان، هلمند، نیمروز، هرات، سرپل، فاریاب، بدخشان، بغلان و کندز راه اندازی کردند که درنتیجه آن تلفات سنگینی به گروه های دهشت افگن وارد گردیده و شماری از مناطق در این ولایت ها از وجود گروه های تروریستی تصفیه شده است.

در این عملیات ها 45 هراس افگن کشته و 32 هراس افگن دیگر زخمی شده اند.

هم چنان در این عملیات ها، مقداری جنگ افزار نیز بدست آمده ودر حال حاضر در شماری از ولایت های کشور عملیات تصفیه یی به هدف سرکوب هراس افگنان جریان دارد