وزیر امورداخله در گودواره اهل سکهـ رفته و با اعضای خانوده قربانیان حادثه تروریستی در ننگرهار، ابراز همدری نمود

ویس احمد برمک، وزیر امورداخله، باجمعی از رهبری این وزارت پس از ظهر روز سه شنبه به منظور ابراز تسلیت و غم شریکی با خانواده های قربانیان شهروندان سکهـ و اهل هنود که  در رویداد دهشت افگنانه هفته جاری در شر جلال آباد جان های خود را از دست دادند به گودواره اهل هنود و سکهـ واقع کارته پروان شهر کابل رفت و با فامیل های آنان ابراز تسلیت و غم شریکی نمود.

وزیر امورداخله طی صحبتی که با آنان داشت، گفت که دشمنان مردم افغانستان بالای هیچ کس رحم ندارند و فقط هدف آنان کشتار مردم بیگناه است که این عمل آنان در مغایرت با تمام موازین اسلامی و بشری میباشد.

وزیر امورداخله با اظهار اینکه تلفات شهروندان سکهـ در این رویداد تمام مردم کشور را اندوه گین ساخته است تصریح کرد که این امر نشان دهنده ای اتحاد و یکپارچه گی تمام ساکنان و اقوام افغانستان در برابر دشمنان قسم خورده این سرزمین میباشد.

روز یک شنبه هفته جاری دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان با یک عمل ضد بشریت شان در شهر جلال آباد شهروندان اهل سکهـ را هدف قرار دادند که در نتیجه تعدادی از هموطنان بیگناه ما، به شمول 13 تن از شهروندان سکهـ  در این حادثه جان باختند.