وزیر امورداخله امروز در دفتر کارش با جنرال جان نیکلسون قوماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع دیدار کرد

 در این دیدار طرفین روی رسیدگي به بعضي چالشهای كه پولیس به آن مواجه است بحث و تبادل نظرنمودند.

ویس احمد برمک، وزیر امورداخله از برنامه های اصلاحی که در وزارت امورداخله روی دست است یاد آوری نموده گفت که رهبری وزارت امورداخله برخی برنامه ها را روی دست دارد که با عملی شدن آن چالشهای موجود در پولیس از میان برداشته خواهد شد.

همچنان طرفین در راستای رسیدگی و رفع بعضي مشكلات و كمبودي ها موجود که در ساختار تشکیلاتی و منابع بشری در وزارت امورداخله وجود دارد صحبت نمودند.

سپس جنرال جان نیکلسون قوماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، از تلاشهای رهبری وزارت امورداخله در جهت تامین امنیت در کشور ابراز قدردانی نموده گفت که ماموریت حمایت قاطع به منظور تامین امنیت بهتر در افغانستان آماده هرنوع همکاری با وزارت امورداخله میباشد.