نشست امنیتی به منظور تامین امنیت بهتر شهروندان کشور و رسیدگی به نیازمندی های نیروهای پولیس ملی امروز در وزارت امورداخله تدویر گردید


در این نشست که معینان و روئسای ادارات وزارت امورداخله حضور داشتند، مسئولین از پیشرفتهای کاری شان به جلسه گزارش ارایه نموده و جهت رسیدگی به یک سلسله چالشها و نیازمندیهای نیروهای پولیس ملی در مرکز و ولایات کشور نظریات و پیشنهادات شان را ارایه داشتند.

لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امورداخله، که ریاست این نشست را به عهده داشت، گفت که آمادگی نیروهای پولیس ملی جهت تامین امنیت مردم، اکمالات لوژستیکی برای قطعات و جزوتامهای پولیس ملی، مدیرت و سوق اداره خوبتر بیشتر از پیش تقویت گردد و در راستای رسیدگی به ضروریات و نیازمندیهای نیروهای پولیس ملی به مسئولین تاکید ورزید.
سپس لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله با اظهار اینکه آتش بس در کشور از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مثبت ارزیابی شده است گفت که شماری از افراد طالبان نیز طرفدار صلح بوده و از جنگ خسته شده اند و امید واری برای صلح به مردم به خاطر زندگی امن و مرفه افزایش یافته است.

معین ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله به مسئولین دستور داد که پروسه بایومتریک، "ثبت و راجستر نیروهای پولیس ملی" را باید الی 15 برج سرطان در تمام نقاط کشور به اتمام رسانند در غیر آن کسانیکه از این پروسه باز میمانند از وظایف شان برکنار و بجای آنان افراد جدید جذب خواهد شد.

تسریع روند پروسه روتیشن پرسونل مبارزه با تروریزم و استخبارات در بخش های قوماندانی زون 101 آسمایی کابل، جمع آوری و استخدام سربازان و منسوبین خدمتی به وظایف اصلی شان، تامین امنیت زیربناها و پروژه های عام المنفعه در کشور، اعزام بیشتر از دوصد تن منسوبین و سربازان محافظت عامه به ولایت بدخشان، نظارت و بررسی از سیستم تعلیم و تربیه در مراکز تعلیمی پولیس ملی، ایجاد یک کمیته با صلاحیت به منظور ثبت و راجستر وسایط ضبط شده، توجه و رسیدگی به بازماندگان شهدا و پرداخت به موقع حقوق و امتیازات آنان از مواردی بود که در این جلسه روی آن تاکید صورت گرفت.