نجیب دانش سخنگوی وزارت امورداخله در یک نشست خبری پیرامون تامین امنیت روز های عید سعید فطر به خبر نگاران معلومات ارایه نمود.


نجیب دانش، سخنگوی وزارت امورداخله از آماده گی نیروهای پولیس ملی جهت تامین امنیت روز های عید سعید فطر خبر داده افزود که پولیس ملی به منظور تامین امنیت سراسری در کشور پلان های منظم امنیتی را روی دست داشته تمام مسولین  قطعات و جزوتامهای وزارت امورداخله  در ایام عید در وظایف شان موجود و در حالت احضارات  قرار دارند.

سخنگوی وزارت امورداخله از باشنده گان شهر کابل و سایر شهر های کشور خواست تا در صورت بروز مشکل امنیتی، با پولیس ملی همکاری نموده و جهت در خواست کمک از پولیس، به شماره هـــای 119 و 100 به تماس شوند.

همچنان سخنگوی وزارت امورداخله گفت که نیروهای نیروهای پولیس ملی موظف گردیده اند تا از خرید، فروش و استعمال مواد آتش زا (پتاقی) و سایر اسباب بازی کودکانه که باعث آزار و اذیت مردم میگردد جداً جلوگیری نمایند .

آقای دانش نقش خانواده ها را  در جهت جلوگیری از خرید و استعمال مواد آتش زا، برازنده عنوان نموده و خواستار توجه جدی والدین بالای اطفال شان در این راستا شد.